Fira Despí, presència de Càritas Sant Joan

Un any mes, i en aquesta ocasió a la 21a celebració de la Fira Despí, hem pogut tenir presència a un estand del carrer Torrent d’en Negre, molt a prop de la nostra parròquia de Sant Joan Baptista.

Moltes persones han passat per la nostra carpa, solidant-se amb la nostra missió d’ajut i suport social a famílies i persones en vulnerabilitat a la nostra població de Sant Joan Despí.

Gràcies a tots i totes pel vostre suport, la vostra col.laboració en donacions, i la compra de la nostra loteria en benefici de Càritas St. Joan. Gràcies de tot cor!

Anuncio publicitario

CÁRITAS CON UCRANIA!!

Ramón Carbonell, Director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

RESPOSTA CÀRITAS ESPANYOLA

Càritas Espanyola treballa a Ucraïna des del 2010, donant suport a projectes d’acció social i d’emergència. Encara que en aquest moment, tots aquests programes estan detinguts, en espera que la situació s’estabilitzi, s’estan recolzant econòmicament els projectes de Càritas Ucraïna i de la resta de la regió per garantir la mobilitat segura de les persones que veuen obligades a fugir de la guerra, amb especial atenció a les persones vulnerables.

Càritas Espanyola agraeix els innombrables missatges de solidaritat amb Ucraïna i les oracions que ens han fet arribar i que s’estan transmetent a les Càritas germanes d’Ucraïna i els països veïns. Així mateix, Càritas Espanyola no canalitza donacions en espècie cap a Ucraïna, ja que per a les Càritas de la regió es tracta d’una gestió inabordable.

Càritas acompanyarà 12.000 persones aquest any per millorar el seu accés a l’ocupació gràcies al Fons Social Europeu

28/01/2022.- Càritas Catalunya.

Es destinaran 15,5 milions d´euros a donar suport a 50 itineraris d´inserció sociolaboral, més de 250 cursos de formació i 26 empreses d´inserció.

Càritas Espanyola acaba de resoldre la convocatòria corresponent a 2022 del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES) cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) i que està dotat amb un pressupost total de 15.521.811 ,34 euros.

Amb aquests fons es recolzaran 50 projectes d’itineraris d’inserció sociolaboral, més de 250 cursos de formació sociolaboral i 26 empreses d’inserció a tot el país.

D’aquest volum important de recursos, 6.221.598,92 euros es destinaran a projectes d’itineraris d’inserció sociolaboral per a persones vulnerables; 7.043.058,00 euros més a accions de formació; i els 1.273.978,85 euros restants a projectes d’economia social, fonamentalment empreses d’inserció

Aquests recursos, que formen part de la convocatòria del POISES 2020-23 i el desenvolupament dels quals es coordina a través de l’Equip d’Economia solidària de Càritas Espanyola, permet donar suport als programes d’ocupació, formació i economia social de 57 Càritas Diocesanes de tot Espanya.

L’objectiu marcat per Càritas per al 2022 a través del Programa Operatiu permetrà acompanyar al voltant de 5.000 participants a Itineraris d’inserció sociolaboral, uns 4.000 en accions de formació i 180 més a les empreses d’inserció.

Els recursos del Fons Social Europeu que Càritas maneja des de l’any 2000 permet donar suport a l’accés al món laboral de col·lectius en risc d’exclusió social i posen en valor l’ocupació com el millor mitjà per avançar cap a l’autonomia personal i la inclusió.

El POISES s’executa des de l’any 2016 amb el suport del Fons Social Europeu. Al nostre país s’implementa sota la responsabilitat del Govern espanyol a través de la Unitat Administradora de l’FSE del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Presència de Càritas Sant Joan a la Fira d’Entitats

Hem estat presents a la Fira d’Entitats de Sant Joan Despí, el dissabte, 23 d’Octubre pasat.

Ens has pogut trobar a #Firadespi a l’espai d’entitats, explicant qui som i què fem a Càritas Sant Joan Despí.

Gràcies per la teva visita al nostre estand i el temps de dedicació, escoltant i veient tot el estem fent des de Càritas per les famílies i les persones de la nostra ciutat. A mes de atendre actualment entre 27 i 30 famílies en alimentació i higiene de la llar, fem acollida i escolta de persones tots els dimecres al nostre local parroquial.

COL.LABORA AMB CÀRITAS SANT JOAN. Retorna aquesta butlleta complimentada a la parròquia o envia-la per e mail a: caritassantjoan@caritassantfeliu.cat

Butlleta de col.laboració econòmica

Nom i cognoms _____________________________________________

NIF/CIF _____________Adreça_________________________________

POBLACIÓ________________________________ CP_______________

Telèfon _____________ Email__________________________________

Import que vull aportar i periodicitat (encercleu)

10€           25€           50€    _______€

mensual      trimestral    semestral    anual     puntual

FORMA DE PAGAMENT

        Ingrés en el compte de Càritas S.Joan Despí

El/la sotasignat/da ha donat ordre al seu banc per tal que transfereixi al compte de Càritas Sant Joan, número:

ES35 2100 3138 3122 0023 9871                                   Data i signatura

         Per domiciliació bancària en el compte:           

     IBAN: ES_______________________________________(18 dígits)

El/la sotasignat/da autoritzo a Càritas Sant Joan la presentació dels rebuts corresponents a la meva col·laboració indicada més amunt, en aquesta domiciliació bancària.    

           Data i signatura

 _______Vull desgravar la meva aportació en la Declaració de la Renda

Les dades facilitades seran incloses a un fitxer titularitat de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat amb la finalitat de portar a terme la gestió de socis, sòcies i donants, fer possible el desenvolupament dels nostres programes socials i estadístiques, així com per enviar-li informació sobre les nostres activitats. Les seves dades només es comunicaran a l’Agència Tributària per a l’exercici legítim de les seves competències. Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-nos un escrit, acompanyant còpia del seu DNI, NIE o passaport a c/Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat

SANT JOAN DESPÍ HA INICIAT UNA NOVA CAMPANYA PER OFERIR ALIMENTACIÓ, ROBA I ESTRIS BÀSICS A LES FAMÍLIES VULNERABLES

CÀRITAS PARROQUIAL DE SANT JOAN DESPÍ, MEMBRE DE LA TAULA DE COORDINACIÓ

La Taula de Coordinació de Sant Joan Despí, que aplega les entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables de la ciutat, promou la campanya ‘Butlleta Solidària’ amb la col·laboració de l’AVV Les Planes i el suport de l’AVV L’Eixample, la Comissió del Dinar Solidari, el Club de Bàsquet Sant Joan i els mercats municipals de Les Planes i del Centre. Amb aquest projecte es canalitzen part de les demandes de la ciutadania per organizar accions solidàries.

La iniciativa ofereix a la ciutadania la possibilitat d’adquirir una butlleta per un import de 5 euros, un donatiu que servirà perquè les famílies dels bancs dels aliments de la ciutat puguin comprar productes en el marc del projecte ‘Mercat Fresc als mercats municipals’ per tenir una dieta saludable i equilibrada amb fruites, verdures, peix i carn, i alhora, disposar d’electrodomèstics i béns bàsics de segona mà que necessiten, com poden ser neveres i rentadores. Amb un sistema de tiquets, les famílies tenen l’opció d’escollir els productes que s’adapten millor a les seves necessitats familiars.

Les butlletes es poden adquirir als mercats de les Planes i del Centre, a les seus de les associacions de veïns de les Planes i de l’Eixample, a la Comissió del Dinar Solidari, al Club de Bàsquet Sant Joan, així com en una setantena de comerços de la ciutat que s’han sumat a la campanya. Inicialment s’han lliurat 2.500 butlletes, amb les quals es recollirien 12.500 euros, tot i que l’objectiu és ampliar el número de tiquets a mesura que s’hi sumin altres entitats i comerços. Un cartell als aparadors identifica els establiments on es poden adquirir les butlletes.

El confinament i l’actual situació fan inviable l’organització de determinades activitats, i han aturat cites solidàries molt participatives a Sant Joan Despí, com són el Festival Solidari de l’AVV de les Planes, els actes de recol·lecta del Club de Bàsquet Sant Joan i de l’AVV l’Eixample o el Dinar Solidari. Lluny d’aturar-les, aquesta situació les ha empès a buscar una alternativa per continuar col·laborant amb les famílies més vulnerables de la ciutat.

La campanya de la Butlleta Solidària és un autèntic exemple del treball en xarxa de les entitats i l’Ajuntament a través de la Taula de Coordinació. Aquesta taula està formada per Càritas Parroquial, Creu Roja, l’Església Evangèlica, Solidança i els Serveis Socials de l’Ajuntament. En l’actualitat, unes 180 famílies són beneficiàries dels bancs d’aliments de Sant Joan Despí, i reben suport municipal a través de vals d’alimentació.

Font: Ajuntament de Sant Joan Despí

FAMÍLIES ATESES PER CÀRITAS EN SITUACIÓ DE POBRESA SEVERA

Portada de l'informe Impacte de la COVID-19 en les persones ateses per les Càritas catalanes

Gairebé 2 de cada 3 famílies ateses per Càritas a Catalunya es troben en situació de pobresa severa

Càritas Catalunya publica una investigació realitzada durant els mesos de maig i juny per conèixer quin ha estat l’impacte de la crisi social i econòmica causada per la COVID-19 en les llars acompanyades per les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. L’informe amb el títol “L’impacte de la COVID-19 en les famílies ateses per les Càritas amb seu a Catalunya” avalua l’impacte que la crisi està tenint en diferents aspectes com l’ocupació, la situació econòmica, l’habitatge, les xarxes de suport o la salut a partir de 550 entrevistes realitzades a llars catalanes acompanyades per Càritas.

“Aquesta situació no està afectant a totes les persones per igual, sinó que l’impacte ha estat més evident en aquelles llars que ja estaven en una situació de major precarietat”, ha indicat Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. L’entitat, juntament amb la Fundació FOESSA ja advertien en l’informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, que prop d’un milió i mig de persones a Catalunya es trobaven en situació d’exclusió social durant el 2018.

Impacte en l’àmbit laboral

Durant el mes d’abril, un 68% dels membres de les llars ateses per Càritas en condicions de treballar estaven a l’atur, el que suposa un augment de 21 punts percentuals respecte a principis de març, que eren el 47%. Es tracta de llars amb grans dificultats per accedir al mercat laboral formal, però també a l’informal.

L’impacte és més evident en les llars formades per persones d’origen estranger, pel pes que tenen les feines informals en aquestes llars. L’1 de març, un 10% dels components d’aquestes llars treballava en l’economia submergida, mentre que en les famílies de nacionalitat espanyola suposava un 2,8%. Aquesta realitat afecta greument a la situació econòmica de les persones sense contracte, no només per la pèrdua dels ingressos, sinó per la impossibilitat d’accedir a les prestacions d’atur o als expedients de regulació temporal decretats per l’estat.

Situació econòmica de les llars

Els ingressos de les llars ateses per les Càritas catalanes s’han vist reduïts en un 33%. Les famílies ingressen, de mitjana, uns 536€ mensuals. Actualment, 1 de cada 4 llars no disposa de cap ingrés.

“1 de cada 3 persones (36%) que ha acudit a Càritas durant la COVID-19 és nova o feia més d’un any que no se l’atenia. Si aquesta crisi s’allarga en el temps i no es prenen les mesures adients, més famílies es veuran obligades a demanar ajuda a l’administració o a les entitats socials”, ha advertit el president de Càritas Catalunya. I és que gairebé 2 de cada 3 famílies ateses per Càritas a Catalunya, concretament el 65,2%, es troben per sota del llindar crític de la pobresa severa. Abans de la COVID-19, eren el 49,7% de les famílies, el que suposa un increment d’un 15,5% en només dos mesos.

persona davant d'una nevera

Situació de l’habitatge

La meitat de les llars ateses per Càritas han tingut dificultats per fer front a les despeses de la hipoteca o el lloguer (49%), i el 45,6% admet que no té prou diners per pagar les despeses de subministraments.

El 36% de les famílies han hagut de reduir les despeses d’alimentació, provocant que no hagin pogut seguir una dieta adequada. S’ha arribat a l’extrem que un 18,8% ha deixat de comprar medicaments. La incidència d’aquesta situació en les llars amb menors a càrrec ha generat dificultats per conciliar la cura dels infants i el treball. Un 12% de les llars admeten que han renunciat a una ocupació o feina per tenir cura dels infants.

De la mateixa manera, la situació ha fet aflorar la bretxa digital existent, ja que el 13% de les llars no disposen de connexió a internet i el 35,8% no té les habilitats necessàries per fer tràmits en línia. La impossibilitat de fer tràmits de manera digital exclou a moltes llars de les oportunitats d’accedir a ajudes, feines o formació. Finalment, en el 61% de les llars, la crisi econòmica i sanitària, sumada a la situació de confinament ha provocat un increment de l’ansietat i els problemes per dormir i un 17% de les famílies han constatat que els conflictes a la llar han augmentat arran de la situació.

Riscos i reptes que planteja la crisi de la COVID-19

Des de Càritas, s’ha remarcat la importància de la comunitat, destacant que cal impulsar estructures comunitàries que afavoreixin espais de cohesió social. Les entitats socials del tercer sector tenen un repte en la construcció d’aquests espais i en el foment de la participació tant de les persones destinatàries de l’acció com de les persones que pertanyen a la comunitat.

Així mateix, cal que l’administració impulsi polítiques públiques d’habitatge encaminades a facilitar l’accés i el manteniment d’una llar assequible per a tothom. Pel que fa als ingressos, és necessari un encaix correcte entre l’ingrés mínim Vital (IMV) i la renda garantia de ciutadania (RGC), garantint que ambdues siguin complementaries. Finalment, cal ampliar la cobertura de l’IMV a tots aquells col·lectius que estan exclosos, com les persones en situació administrativa irregular, els joves d’entre 18 i 22 anys o les persones en situació de sense llar.

 

CÀRITAS PARROQUIAL DE SANT JOAN DESPÍ

DAVANT DEL CORONAVIRUS cadaGESTcompta

Des de Càritas parroquial de Sant Joan Despí, et convidem a ajudar-nos. A la nostra població hi ha moltes necessitats i les famílies ho passen malament, a conseqüència del covid. Han perdut les seves feines i moltes  es troben en situacions molt precàries.

Fes un ingrés a la nostra compta de Càritas Sant Joan. Amb el teu esforç, les ajudes molt. Amb els vales que des de Càrites els hi donem, poden anar a  comprar menjar i els productes de primera necessitat que mes falta els fa.  Ajudan’s, si us plau!

La Caixa:  IBAN: ES35 2100 3138 3122 0023 9871

Si necessites un certificat del teu donatiu per la deducció  de la declaració de la Renta, envia un e mail amb les teves dades (nom, NIF, adreça i correo electrònic) a:  caritassantjoan@caritassantfeliu.cat

 

CÁRITAS LANZA SUS PROPUESTAS POLÍTICAS PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, ANTE LAS ELECCIONES DEL 28 DE ABRIL PRÓXIMO

Presenta a todos los grupos políticos 8 medidas prioritarias para proteger “la dignidad de las personas y sus derechos”
Como viene siendo habitual ante la convocatoria de elecciones generales, Cáritas Española hace público su documento de Propuestas en el que –como se afirma en su introducción— se ofrecen al conjunto de las fuerzas políticas una serie de medidas prioritarias para proteger “la dignidad de cada persona y los derechos que le son inherentes” y promover “la fraternidad y el bien común” que sirvan para construir “una sociedad humana, justa y democrática”.
Bajo el título “Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019”, el documento desarrolla un total de 8 medidas concretas, que ya han comenzado a presentarse a los distintos grupos del arco parlamentario.
El objetivo de las mismas es, como se explica en el preámbulo del documento, “el de servir a la transformación de la realidad aportando al debate público, desde nuestra presencia diaria en las fronteras de la exclusión social, algunas ideas, tan urgentes como factibles y constructivas, para que las distintas formaciones políticas puedan articular respuestas cercanas, eficaces y de calidad a las necesidades de los más vulnerables”.
Papel de Cáritas como agente de transformación social
Cáritas reivindica su papel como agente activo de transformación de la sociedad, tanto a nivel local como global. Una misión que viene refrendada por su importante base social (84.000 voluntarios y más de 3 millones de personas participantes en España y en proyectos de cooperación internacional) y su amplia presencia territorial (70 Cáritas Diocesanas y casi 6.000 Cáritas Parroquiales) como organismo cualificado del servicio organizado de la fraternidad de las comunidades cristianas.
La necesidad de poner sobre la mesa estas Propuestas se basa, también, en la alerta lanzada por la última Asamblea General de Cáritas en su declaración final, donde se señala que “somos testigos de cómo, mientras aumenta la escandalosa acumulación de riqueza en manos de unos pocos, siguen siendo muchas las personas y familias que carecen cada día de unos recursos mínimos que les permitan satisfacer con dignidad sus necesidades básicas”.
Justicia social incompleta
Cáritas entiende que estas situaciones no son el fruto de la casualidad, sino consecuencia de una justicia social incompleta y que, por tanto, deben ser abordadas mediante una acción pública de incidencia política que ponga en juego dimensiones tan hondas como la libertad, la justicia, y la solidaridad.
Como se puede leer en la introducción de las Propuestas, “urge articular un marco legislativo que garantice plenamente los Derechos Humanos y proteja la dignidad de toda la ciudadanía, en cumplimiento y desarrollo de las recomendaciones hechas por Naciones Unidas a España en los últimos años”. Y se añade: “Al estilo de Jesús, que siempre puso a las personas en el centro, trabajamos para que los intereses económicos no estén nunca por encima de la dignidad de los seres humanos, especialmente de todos los olvidados”.
Esta es la razón por la que, recordando a la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los pobres de 2017, “no podemos callar cuando no se reconocen ni respetan los derechos de las personas”.
Las 8 Propuestas
Estas son, en síntesis, las 8 Propuestas que Cáritas presenta ante la convocatoria electoral del 28 de abril:
 1. Ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y del Protocolo adicional de 1995. Cáritas propone que el Reino de España ratifique la Carta Social Europea revisada y su Protocolo de 1995 de reclamaciones colectivas, con objeto de hacer posible que los derechos contemplados en ella –entre otros, la protección frente a la pobreza– sean una realidad para todas las personas en todo el territorio del Estado.
 2. Garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza. Cáritas propone un sistema de garantía de ingresos mínimos de ámbito estatal para que toda persona en situación de pobreza tenga derecho a un ingreso mínimo como medida imprescindible frente a la pobreza.
 3. Acceso al derecho humano a la vivienda. Cáritas propone la adopción de políticas públicas que hagan efectivo el Derecho Humano a la vivienda para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social y una reforma legislativa que proteja a los hogares vulnerables en caso de desalojo.
 4. Inclusión plena del empleo del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Cáritas propone realizar los cambios legislativos necesarios para que las personas empleadas en este sector alcancen la plena equiparación de derechos y tengan garantizada una protección social completa, tal y como establece la Ley General de la Seguridad Social.
 5. Garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados y su tránsito a la vida adulta. Cáritas propone modificar la legislación de extranjería con respecto a los menores extranjeros no acompañados de acuerdo a lo establecido en el marco internacional de la Convención sobre los derechos de la Infancia y la Adolescencia para garantizar no sólo su protección sino su tránsito a la vida adulta.
 6. Garantizar los derechos humanos también en los procedimientos de expulsión. Cáritas pide la derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, con la que se pretende dar visos de legalidad a unos procedimientos de expulsión sumaria que se realizan sin ningún tipo de garantía.
 7. Luchar contra el cambio climático y garantizar el derecho a la energía. Cáritas propone la adopción de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como medidas activas para garantizar el derecho a una energía limpia para todas las personas.
 8. Fortalecer la política de desarrollo y cooperación internacional. Cáritas demanda una política de desarrollo regida por los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, que cuente con más recursos y de más calidad, y que fortalezca el rol de la sociedad civil.

Con objeto de difundir a la opinión pública el contenido de estas Propuestas, se han preparado unas infografías en las que de forma muy directa se sintetiza el contenido de cada una de ellas.

NAVIDAD Y REYES EN CÁRITAS SANT JOAN

Un año más, los voluntarios de Cáritas de San Joan Despí han podido celebrar junto con las familias, niños y personas usuarias que  viven solas estas celebraciones de Navidad, año nuevo y Reyes tan entrañables.

Con el lema «Esta Navidad sé parte de la solución contra la pobreza» se animó a que la ciudadanía de Sant Joan colaborara en nuestro stand solidario de recogida de productos navideños. Y realmente, se acercaron muchas familias y personas trayendo turrones, neulas, polvorones…..  También aportaron productos de primera necesidad como leche, aceite, pasta, legumbres y cacao. La verdad es que los voluntarios nos sentimos muy contentos de la recogida tan especial que pudimos realizar, gracias a la generosidad y buenas intenciones de muchas personas. A todos ellos, muchas gracias!!

CENA DE NAVIDAD

Ese mismo sábado, previo a la Navidad, se celebró la habitual cena de Cáritas. Los voluntarios prepararon  el salón parroquial y  una mesa especial navideña. Nuestro mosén Ricard la bendijo y compartimos todos juntos una excelente velada en familia. Para terminar, villancicos, panderetas, alegría y mucho cariño. Este año hasta pudimos disfrutar de preciosas melodías  tocadas en violín  y una dulce voz  solista cantándonos el «Aleluya»! compartiendo todos juntos, momentos de la noche, entrañables.

 

ENTREGA DE LA PLANTA, LOTE NAVIDEÑO Y CARTA A LOS REYES MAGOS

Como cada año también, se realizó la entrega  a cada familia de una planta navideña y un lote de productos para acompañar cada uno de los hogares de nuestros usuarios. Así como también se llevó a cabo  la sesión de «escribir la carta a los Reyes con dibujos» de nuestros niños, hijos de nuestras familias.  Evidentemente sus majestades de Oriente  hicieron todo lo posible porque cada niño pudiese tener ese juguete con el que soñaba y alguno más si era posible.

Cáritas ha estado, está y estará acompañando a las personas más vulnerables, a las familias, niños y mayores  que necesitan no sólo sustento material sino también acompañamiento, escucha y cariño.

Gracias de nuevo a todos los que nos habéis ayudado en estas Navidades y a lo largo de este año 2018  a conseguirlo!! 

FELIZ AÑO 2019 DE PARTE DE

TODO EL EQUIPO DE CÁRITAS SANT JOAN DESPI

PRESENCIA DE CÁRITAS EN LA 19 FIRA DESPÍ

Un año más, y con la participación de unos 80 stands, entre comercios, profesionales y diferentes empresas  de Sant Joan Despí se ha celebrado hoy, sábado 6 de Octubre del 2018, esta  FIRADESPÍ, número 19 en nuestra población.

Cáritas Parroquial de Sant Joan ha tenido presencia, en un stand situado justamente en la esquina de la calle Bon viatge i la calle Torrente d’en Negre.

 

Comentar que, desde las 10 hr. de esta mañana hasta las 21 hr. de esta tarde, han pasado por nuestro stand diferentes personalidades políticas, muchísimas familias y personas diversas de nuestra población y colindantes.  Con el lema de nuestra Cáritas Diocesana «Comprometidos con las personas», muchos de ellos se han interesado por nuestra labor social de acogida y atención a las personas, nuestra ayuda y nuestro acompañamiento, sobretodo a las familias. Altamente sensibilizados, nos han dado palabras de aliento a nosotros, los voluntarios, para que prosigamos con esta labor por muchos años.

 

También se han ido acercando, aportando alimentos de primera necesidad, como aceite, legumbres, galletas, leche y otros. O bien,  dando y aportando en forma de «donativo de dinero».  Agradecer por tanto a TODOS, esa entrega desinteresada recibida de una manera o de otra.

Comentar que hemos tenido un globo y caramelos para cada niño que se acercaba. Y una sonrisa y una mirada de agradecimiento para todo aquel que ha venido  a nuestro stand.

 

 

Desde nuestra Cáritas Parroquial y desde nuestra Diocesana, de la cual dependemos: acogemos, atendemos, trabajamos con las comunidades cristianas, sensibilizamos y denunciamos. A través de los diferentes proyectos de Cáritas Diocesana de Sant Feliu, se desarrollan y se llevar a cabo acciones en:  Infancia, formación y desarrollo sociolaboral, personas sin hogar, habitage social y soporte a las necesidades básicas (ayudas, ropa, alimentos, etc.)

 

Gracias de nuevo a todos por vuestra acogida e interés por nuestro stand y nuestra labor. Gracias por vuestra colaboración y ….  nos emplazamos hasta el año que viene, en una próxima Firadespí de nuestra población de Sant Joan.

CELEBRACIÓ DEL 5é ANIVERSARI CÀRITAS DIOCESANA I DE LA 1ª ASSEMBLEA

Prop de 200 persones han participat en la 1a Assemblea de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, que s’ha celebrat coincidint amb el 5é aniversari de la seva constitució formal.

Després de 5 anys de la constitució de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, s’ha celebrat la 1a Assemblea, un òrgan de diàleg i un espai de participació, que ha de servir per poder establir les línies estratègiques de la institució de cara als propers anys.

Des del passat mes de novembre del 2017 i fins al mes de gener del 2018, es va realitzar la fase prèvia on a través d’unes sessions de treball en grups, al voltant de 440 agents de Càritas, tant persones voluntàries, consiliaris, personal contractat com socis i prop de 1.100 participants dels projectes i l’acció de Càritas, van  respondre uns qüestionaris sobre com es treballa a la institució, en base a la metodologia del VEURE, JUTJAR, ACTUAR i amb la base dels 4 fonaments del Model d’Acció Social de Càritas ( La persona en el centre, l’Amor com a motor, l’Església com a signe i La realitat com a marc). El mes de febrer, ha servit perquè l’equip motor de tot aquest procés, elaborés les conclusions recollides en els diversos grups  i una proposta d’eixos de treball, que ha de ser la base per elaborar el nou pla estratègic de Càritas diocesana per als propers anys.

Aquest passat dissabte dia 17 de març, s’ha celebrat formalment l’Assemblea, en la que han participat al voltant de 200 persones, entre elles Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, els membres del consell de Càritas diocesana, els membres de les juntes de les diferents Càritas parroquials i interparroquials, el personal contractat i altres convidats. La jornada ha començat amb una ponència a càrrec de Jesús Pérez Mayo, director de Càritas Diocesana de Mérida-Badajoz, sobre “la Càritas que volem per al Futur” i tot seguit ha estat el torn per presentar les conclusions del procés participatiu. Aquesta aturada per pensar en el treball que es realitza des de Càritas en els diferents nivells, ha permès identificar i prioritzar unes línies de treball de cara al futur, que s’hauran de concretar per mitjà de l’elaboració d’un nou pla estratègic.

Aquests eixos són els següents:

 • Acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa perquè siguin protagonistes del seu propi procés i per situar-les al centre de la nostra acció.
 • Fonamentar i aprofundir en “l’amor a l’altre” com a signe d’identitat de Càritas.
 • Estar i fer amb la comunitat cristiana.
 • Conèixer les problemàtiques socials del nostre entorn, fer-les visibles i buscar els mitjans al nostre abast per eradicar-les.

En aquestes conclusions s’ha evidenciat la preocupació dels diferents agents de Càritas, per vetllar que les persones siguin les veritables protagonistes de les seves accions, vetllar pels seus drets i per la seva dignitat i que participin de manera real en el treball de Càritas. Un altre aspecte a destacar és la importància que es dóna a que Càritas estigui arrelada a les parròquies, que l’acció d’aquesta sigui l’acció de les comunitats cristianes a favor de les persones que més ho necessiten. Que aquestes comunitats coneguin i comparteixin aquesta feina tant d’exercici de la Caritat, com aquest encàrrec de denunciar i sensibilitzar sobre les injustícies i la realitat que viuen les persones que s’apropen a Càritas.

Aquests eixos generals, s’han pogut concretar a nivell més local i es treballarà de forma particular en les diferents Càritas parroquials i interparroquials, de manera que es podrà posar l’accent en els diferents aspectes, en funció de cada realitat i del treball de reflexió realitzat en cada grup de Càritas parroquial.

Un cop arribada l’hora del dinar, ha estat el moment de compartir la taula, amb un to més festiu,  i celebrar aquests 5 primers anys de vida de la Càritas Diocesana, bufant les espelmes del pastís. A nivell institucional hi hagut els parlaments de Mons. Agustí Cortés, d’en Francesc Roig, president de Càritas Catalunya,  d’Emilio López, com a representació de Càritas Española i d’en  Joan Torrents, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

La Jornada ha finalitzat amb una eucaristia, presidida per el Bisbe Agustí Cortés i en la que han participat les persones que han assistit a l’Assemblea.

 

Presència de Càritas Parroquial Sant Joan Despí a l’event

Visualizar el Video: Qué Cáritas queremos para el futuro?
Ponència a càrrec de Jesús Pérez Mayo, Director de Cáritas diocesana Mérida-Badajoz

 

STAND SOLIDARIO EN CÁRITAS

STAND SOLIDARIO EN CÁRITAS

El pasado domingo, 11 de Marzo del 2018, Cáritas Parroquial de Sant Joan Despí puso en marcha un proyecto solidario, a fin de poder conseguir más recursos económicos para poder ayudar más y mejor a familias y usuarios que lo necesitan de nuestra población.

Dicho proyecto consistió en montar un stand  solidario en la plaza de la iglesia, poniendo a disposición  toda una serie de objetos y artículos que habían sido donados por personas diversas para tal fin.

A pesar de ser una mañana de domingo algo lluviosa y gris, muchos parroquianos a las entradas y salidas de las misas,  se detenían  a mirar nuestro stand y hacían sus donaciones por los  objetos de regalo, juguetes, libros…. También se acercaba todo aquel que pasaba por la plaza de la iglesia, y al ver «Cáritas» se solidarizaban con nosotros y nuestra acción de ayuda a familias y personas con necesidad.  Las donaciones eran simbólicas, pero la verdad es que casi todo aquel que pasaba, lo hacía  por solidaridad, y por qué no?…. dar una pequeña alegría a algún nieto, o algún regalito para la abuelita…..

Queremos agradecer todas las palabras de apoyo y todas las donaciones hechas con solidaridad y cariño.   Gracias, de corazón!

DESDE CÁRITAS SANT JOAN, …¡VIVIMOS LA NAVIDAD!

 

 

 

 

 

 

Un año más, los voluntarios de Cáritas Sant Joan Despí nos pusimos en marcha para  llevar a cabo las actividades navideñas, que ya vienen siendo habituales en estos últimos años.

En primer lugar, la tradicional RECOGIDA DE ALIMENTOS DE NAVIDAD, en nuestro Stand en la plaza de la iglesia.  Durante toda la mañana del sábado 16 de diciembre se fueron acercando tanto personas como familias  para traernos y donar: turrón, polvorones, aceite, latas, embutidos y todo tipo de productos navideños.

También se hizo, como todos los años,  una especial recogida de alimentos navideños para Cáritas en el supermercado MERCA ESTALVI de Sant Joan Despí.

Todos los productos recogidos en estos días, junto con un lote de regalo y una bonita planta navideña para sus hogares,  fueron repartidos a cada una de nuestras familias usuarias.

Este mismo sábado, pero ya por la noche,  celebramos nuestra tradicional cena de Navidad de Cáritas Sant Joan Despí.  Es una fiesta muy especial puesto que la organización de la cena va totalmente a cargo de los voluntarios  y los invitados  especiales a la misma, son los  usuarios de Cáritas.  Son todo familias y personas amigas, a las que los voluntarios atienden, acogen y les dan todas sus atenciones y cariño.

La celebración comenzó como todos los años a las 19,30 hr. con la tradicional Misa especial en conmemoración de Cáritas Parroquial.   Alabanzas a Dios,  lectura del Evangelio, rezo del Padrenuestro y celebración de la Eucaristía.  La plegaria compartida siempre en un regalo de Dios que prepara la fiesta  navideña.

Más tarde, cena en comunidad y fiesta en familia, cantando villancicos y tocando panderetas a ritmo de la Navidad.  Compartimos  cena  y  una velada, todos juntos, llena de  alegría y de  cariño. Y es que estas fiestas son para disfrutar de la compañía de amigos. A nadie puede faltarle una sonrisa y unos brazos  que lo abracen. Éste es el compromiso cristiano de los voluntarios: acoger, mirar a los ojos con amor y acompañar con el corazón a quien nos necesite.

Otra actividad muy entrañable es la preparación de  los Reyes Magos. Los niños de nuestras familias usuarias no se pueden quedar sin «un juguete». Para ello, varias voluntarias cada año acompañan a estos niños en el salón parroquial, donde  dibujan aquello que les hace ilusión que les puedan traer los Reyes magos, con una pequeña carta a Sus Magestades  explicando lo bien (o regular) que se han portado a lo largo del año.

Unos días antes de la llegada de los Reyes Magos a Sant Joan Despí, los dibujos llegan a su destino, y hacen posible que, en la mañana del día de Reyes, cada niño se levante con ilusión y encuentre un regalo: SU REGALO, aquel que ha intentado dibujar con gran entusiasmo y ahínco.

GRACIAS A TODOS Y FELIZ AÑO!!

Acaba un año para nuestra Cáritas, y tanto los voluntarios como nuestro  párroco mosén Ricard,  queremos agradecer muy de veras, toda la ayuda que nos habéis brindado, con aportación de alimentos y ayudas económicas.

Gracias por llevar a la práctica el ejemplo de Jesús y ver en nuestro semejante la imagen de él mismo. Gracias por la entrega, gracias por vuestra gratuidad, gracias por vuestro desprendimiento. Juntos, los voluntarios y vosotros, hacemos un gran equipo para ayudar a tantas familias y personas solas que pasan por situaciones  de precariedad y de dificultades.

¡Feliz año 2018 a todos!!

¡6 ANYS DE LA TAULA DE COORDINACIÓ A SANT JOAN DESPI!

ACTE COMMEMORATIU DEL 6è ANIVERSARI DE LA TAULA DE COORDINACIÓ PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES

JUNTS PER PALIAR LES SITUACIONS DE POBRESA I EXCLUSSIÓ SOCIAL A SANT JOAN DESPÍ

Ara ha fet sis anys, es va  signar un Acord de Participació entre diferents entitats de Sant Joan Despí (Església Evangèlica, Creu Roja, Solidança i Càritas) i l’Ajuntament  per la Taula de Coordinació per a la cobertura de necessitats bàsiques.

 

Dons, en commemoració d’aquest sisè aniversari de constitució de La Taula, el passat dimarts 28 de novembre, es va celebrar un Acte de commemoració a l’Àrea de Serveis a la persona de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Varen assistir, a més de les autoritats municipals, els representants de les Entitats que formen La Taula (Creu Roja, Càritas, Església Evangèlica i Solidança). En les seves intervencions, totes varen poder agrair i transmetre la gran satisfacció per la tasca realitzada aquests anys, gràcies al treball en equip  i visió i coordinació de grup.

També varen assistir a l’acte diverses organitzacions patrocinadores, a les quals se les va agrair la seva col·laboració per fer possible la important i necessària tasca que se està desenvolupant  des de la Taula de Coordinació, que cobreix les necessitats bàsiques de persones i famílies a Sant Joan Despí.

Com es va formar «La Taula de Coordinació» ara ha fet sis anys.

A partir del moment en què es va començar a generar la crisi econòmica, es va produir un augment de demandes al Departament d’Acció Social i Polítiques d’Igualtat i, a la vegada, a les entitats que treballaven en temes socials. Llavors, La Diputació de Barcelona va establir una sèrie de mesures d’urgència i d’acompanyament que van permetre  tenir la possibilitat d’elaborar un Diagnòstic de la situació d’aquestes entitats socials i poder constituir la Taula de Coordinació.

Els objectius principals varen ser:

– Promoure la consolidació del treball en xarxa en el marc de l’atenció social bàsica

– Garantir l’estabilitat dels serveis i la continuïtat dels recursos

– Aconseguir una millora de l’efectivitat en l’atenció a les necessitats bàsiques.

Les línies de treball en la cooperació:

* Coordinar i estructurar els circuits d’atenció a les necessitats bàsiques, amb el que implica d’eficàcia en la resposta.

* Potenciar la taula com a plataforma d’intercanvi d’informació, de coneixement mutu i de generació de noves propostes i projectes, des de perspectives més integrals, transversals i comunitàries

* Promoure la formació i la inserció laboral des d’una perspectiva de desenvolupament econòmic i social.

Des de llavors, hem treballat tots les organitzacions implicades a La Taula, en total coordinació i equip, aconseguint millors resultats i multiplicant  l’eficàcia de la nostre acció social. 

DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE, 1ª JORNADA MUNDIAL DELS POBRES

El Papa Francesc ha convocat pel proper diumenge 19 de novembre, la primera Jornada Mundial dels Pobres, que ell mateix motiva de la següent manera:

“Demano als germans bisbes, als sacerdots, als diaques -que tenen per vocació la missió d’ajudar els pobres-, a les persones consagrades, a les associacions, als moviments i l’ampli món del voluntariat que es comprometin perquè amb aquesta Jornada Mundial dels Pobres s’estableixi una tradició que sigui una contribució concreta a l’evangelització en el món contemporani.

 Que aquesta nova Jornada Mundial es converteixi per a la nostra consciència creient en una forta crida, de manera que estiguem cada vegada més convençuts que compartir amb els pobres ens permet entendre l’Evangeli en la seva veritat més profunda. Els pobres no són un problema, sinó un recurs al qual acudir per acollir i viure l’essència de l’Evangeli.”

 

Missatge del Sant Pare Francesc per a la I Jornada Mundial dels Pobres
Diumenge XXXIII de durant l’any – 19 novembre 2017
No estimem de paraula sinó amb obres

 

1. «Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó de veritat i amb obres» (1Jn 3,18).

Aquestes paraules de l’apòstol Joan expressen un imperatiu que cap cristià pot ignorar. La serietat amb la qual el «deixeble estimat» ha transmès fins als nostres dies el manament de Jesús es fa més intensa a causa del contrast que percep entre les paraules buides presents sovint en els nostres llavis i els fets concrets amb els que hem de enfrontar-nos. L’amor no admet excuses: el que vol estimar com Jesús va estimar, ha de fer seu el seu exemple; especialment quan es tracta d’estimar als pobres. D’altra banda, la manera d’estimar del Fill de Déu la coneixem bé, i Joan ho recorda amb claredat. Es basa en dos pilars: Déu ens ha estimat primer (cf. 1Jn 4,10.19); i ens va estimar donant tot, fins i tot la seva pròpia vida (cf. 1Jn 3,16).

Un amor així no pot quedar sense resposta. Tot i que es va donar de manera unilateral, és a dir, sense demanar res a canvi, inflama però de tal manera el cor que qualsevol persona se sent impulsada a correspondre, malgrat les seves limitacions i pecats. I això és possible en la mesura que acollim en el nostre cor la gràcia de Déu, la seva caritat misericordiosa, de tal manera que mogui la nostra voluntat i fins i tot els nostres afectes a estimar Déu mateix i al proïsme. Així, la misericòrdia que, per així dir-ho, brolla del cor de la Trinitat pot arribar a moure les nostres vides i generar compassió i obres de misericòrdia en favor dels nostres germans i germanes que es troben necessitats.


2. «Quan els pobres invoquen el Senyor, els escolta» (Sl 34,7).

L’Església des de sempre ha comprès la importància d’aquesta invocació. Està molt testificada ja des de les primeres pàgines dels Fets dels Apòstols, on Pere demana que es triïn a set homes «plens d’esperit i de saviesa» (6,3) perquè s’encarreguin de l’assistència als pobres. Aquest és sens dubte un dels primers signes amb els quals la comunitat cristiana es va presentar a l’escena del món: el servei als més pobres. Això va ser possible perquè va comprendre que la vida dels deixebles de Jesús s’havia de manifestar en una fraternitat i solidaritat que correspongués a l’ensenyament principal del Mestre, que va proclamar als pobres com benaurats i hereus del Regne del cel (cf. Mt 5 , 3).


«Venien possessions i béns i els repartien entre tots, segons la necessitat de cadascú» (Ac 2,45).
Aquestes paraules mostren clarament la profunda preocupació dels primers cristians. L’evangelista Lluc, l’autor sagrat que més espai ha dedicat a la misericòrdia, descriu sense retòrica la comunió de béns en la primera comunitat. Amb això vol dirigir-se als creients de qualsevol generació, i per tant també a nosaltres, per sostenir-nos en el testimoni i animar-nos a actuar en favor dels més necessitats. L’apòstol Jaume manifesta aquest mateix ensenyament en la seva carta amb la mateixa convicció, utilitzant paraules fortes i incisives: «Estimats germans, escolteu: que no ha triat Déu als pobres del món per ferlos rics en la fe i hereus del Regne que Ell va prometre als qui l’estimen? Però vosaltres deshonoreu els pobres! ¿No són els rics els qui us oprimeixen i us porten als tribunals? […] De què li serveix a un, germans meus, dir que té fe, si no té obres? És la fe el podrà salvar? Suposem que un germà o una germana van sense roba i mancats de l’aliment diari, i que un de vosaltres els diu: “Déu us empari; abrigueu-vosi ompliu-vos l’estómac”, i no els doneu el necessari per al cos; de què serveix? Això passa amb la fe: si no té obres, per si sola és morta »(2,5-6.14-17).

 

3. Hi ha hagut ocasions, però, en què els cristians no han escoltat completament aquesta crida, deixant-se contaminar per la mentalitat mundana.

Però l’Esperit Sant no ha deixat de exhortar-los a fixar la mirada en l’essencial. Ha suscitat, en efecte, homes i dones que de moltes maneres han donat la seva vida en servei dels pobres. Quantes pàgines de la història, en aquests dos mil anys, han estat escrites per cristians que amb tota senzillesa i humilitat, i amb el generós enginy de la caritat, han servit als seus germans més pobres. 

Entre ells destaca l’exemple de Francesc d’Assis, al qual han seguit molts sants al llarg dels segles. Ell no es va conformar amb abraçar i donar almoina als leprosos, sinó que va decidir anar a Gubbio per estar amb ells. Ell mateix va veure en aquesta trobada el punt d’inflexió de la seva conversió: «Quan vivia en el pecat em semblava una cosa molt amarga veure els leprosos, i el mateix Senyor em va conduir entre ells, i els vaig tractar amb misericòrdia. I allunyant-me d’ells, el que em semblava amarg se’m va convertir en dolçor de l’ànima i del cos » (Test 1-3; FF 110). Aquest testimoni mostra el poder transformador de la caritat i l’estil de vida dels cristians.


No pensem només en els pobres com els destinataris d’una bona obra de voluntariat per fer un cop a la setmana, i menys encara de gestos improvisats de bona voluntat per tranquil·litzar la consciència. Aquestes experiències, encara que són vàlides i útils per a sensibilitzar-nos sobre les necessitats de molts germans i de les injustícies que sovint les provoquen, haurien introduir-nos a una veritable trobada amb els pobres i donar lloc a un compartir que es converteixi en un estil de vida. En efecte, la pregària, el camí del discipulat i la conversió, troben en la caritat, que es transforma en compartir, la prova de la seva autenticitat evangèlica. I aquesta forma de vida produeix alegria i serenitat espiritual, perquè es toca amb la mà la carn de Crist. Si realment volem trobar Crist, cal que toquem el seu cos en el cos nafrat dels pobres, com a confirmació de la comunió sacramental rebuda en l’Eucaristia. El Cos de Crist, partit en la sagrada litúrgia, es deixa trobar per la caritat compartida en els rostres i en les persones dels germans i germanes més febles. Són sempre actuals les paraules del sant Bisbe Crisòstom:

«Si voleu honorar el cos de Crist, no el menyspreeu quan està nu; no honreu al Crist eucarístic amb ornaments de seda, mentre que fora del temple abandoneu a aquest altre Crist que pateix per fred i nuesa » (Hom. in Matthaeum, 50,3: PG 58).

Estem cridats, per tant, a estendre la mà als pobres, a trobar-los, a mirar-los als ulls, a abraçar-los, per fer-los sentir la calor de l’amor que trenca el cercle de solitud. La seva mà estesa cap a nosaltres és també una crida a sortir de les nostres certeses i comoditats, i a reconèixer el valor que té la pobresa en si mateixa.

 

4. No oblidem que per als deixebles de Crist, la pobresa és abans de res vocació per seguir Jesús pobre.

És un caminar darrere d’ell i amb ell, un camí que porta a la felicitat del Regne del cel (cf. Mt5,3; Lc 6,20). La pobresa significa un cor humil que sap acceptar la pròpia condició de criatura limitada i pecadora per superar la temptació d’omnipotència, que ens enganya fent que ens creguem immortals. La pobresa és una actitud del cor que ens impedeix considerar els diners, la cursa, el luxe com objectiu de vida i condició per a la felicitat. És la pobresa, més aviat, la que crea les condicions perquè ens fem càrrec lliurement de les nostres  responsabilitats personals i socials, malgrat les nostres limitacions, confiant en la proximitat de Déu i sostinguts per la seva gràcia. La pobresa, així entesa, és la mesura que permet valorar l’ús adequat dels béns materials, i també viure els vincles i els afectes de manera generosa i despresa (cf. Catecisme de l’Església Catòlica, n. 25-45).

Seguim, doncs, l’exemple de sant Francesc, testimoni de l’autèntica pobresa. Ell, precisament perquè va mantenir els ulls fixos en Crist, va ser capaç de reconèixer-ho i servir-lo en els pobres. Si volem oferir la nostra aportació efectiva al canvi de la història, generant un esenvolupament real, cal que escoltem el crit dels pobres i ens comprometem a treure’ls de la seva situació de marginació. Alhora, als pobres  que viuen a les nostres ciutats i en les nostres comunitats els recordo que no perdin el sentit de la pobresa evangèlica que porten impresa en la seva vida.

 

5. Coneixem la gran dificultat que sorgeix en el món contemporani per identificar de forma clara la pobresa. 

No obstant això, ens desafia tots els dies amb les seves moltes cares marcades pel dolor, la marginació, l’opressió, la violència, la tortura i l’empresonament, la guerra, la privació de la llibertat i de la dignitat, per la ignorància i el analfabetisme, per l’emergència sanitària i la manca de treball, el tràfic de persones i l’esclavitud, l’exili i la misèria, i per la migració forçada. La pobresa té el rostre de dones, homes i nens explotats per vils interessos, trepitjats per la lògica perversa del poder i els diners.

Quina inacabable i cruel llista obtenim quan considerem la pobresa com a fruit de la injustícia social, la misèria moral, la cobdícia d’uns pocs i la indiferència generalitzada. Avui dia, malauradament, mentre emergeix cada vegada més la riquesa descarada que s’acumula a les mans d’uns pocs privilegiats, sovint acompanyada de la il·legalitat i l’explotació ofensiva de la dignitat humana, escandalitza la propagació de la pobresa en grans sectors de la societat sencera. Davant d’aquest escenari, no es pot romandre inactius, ni tampoc resignats.

A la pobresa que inhibeix l’esperit d’iniciativa de molts joves, impedint-los trobar una feina; a la pobresa que adorm el sentit de responsabilitat i indueix a preferir la delegació i la recerca de favoritismes; a la pobresa que enverina les fonts de la participació i redueix els espais de la professionalitat, humiliant d’aquesta manera el mèrit de qui treballa i produeix; a tot això s’ha de respondre amb una nova visió de la vida i de la societat. 

Tots aquests pobres -com solia dir el beat Pau VI- pertanyen a l’Església per «dret evangèlic» (Discurs a l’obertura de la segona sessió del Concili Ecumènic Vaticà II 29 setembre 1963) i obliguen a l’opció fonamental per ells. Beneïdes les mans que s’obren per acollir els pobres i ajudar-los: són mans que porten esperança. Beneïdes les mans que vencen les barreres de la cultura, la religió i la nacionalitat vessant l’oli del consol a les nafres de la humanitat. Beneïdes les mans que s’obren sense demanar res a canvi, sense «peròs» ni «condicions»: són mans que fan descendir sobre els germans la benedicció de Déu.

6. Al final del Jubileu de la Misericòrdia vaig voler oferir a l’Església la Jornada Mundial dels Pobres, perquè a tot el món les comunitats cristianes esdevinguin cada vegada més i millor en signe concret de l’amor de Crist pels últims i els més necessitats.

Voldria que, a les altres Jornades mundials establertes pels meus predecessors, que són ja una tradició a la vida de les nostres comunitats, s’afegeixi aquesta, que aporta un element delicadament evangèlic i que completa a totes en el seu conjunt, és a dir, la predilecció de Jesús pels pobres.

Convido a tota l’Església i als homes i dones de bona voluntat a mantenir, en aquesta jornada, la mirada fixa en els qui tendeixen seves mans clamant ajuda i demanant la nostra solidaritat. Són els nostres germans i germanes, creats i estimats pel Pare celestial. Aquesta Jornada té com a objectiu, en primer lloc, estimular els creients perquè reaccionin davant la cultura del descart i del malbaratament, fent seva la cultura de la trobada. Alhora, la invitació està dirigida a tots, independentment de la seva confessió religiosa, perquè es disposin a compartir amb els pobres a través de qualsevol acció de solidaritat, com a signe concret de fraternitat. Déu va crear el cel i la terra per a tots; són els homes, per desgràcia, els que han aixecat fronteres, murs i tanques, traint el do original destinat a la humanitat sense cap exclusió.

 

7. És el meu desig que les comunitats cristianes, en la setmana anterior a la Jornada Mundial dels Pobres, que enguany serà el 19 de novembre, Diumenge XXXIII de durant l’any, es comprometin a organitzar diversos moments de trobada i d’amistat, de solidaritat i d’ajuda concreta.

Podran convidar els pobres i als voluntaris a participar junts en l’Eucaristia d’aquest diumenge, de tal manera que es manifesti amb més autenticitat la celebració de la Solemnitat de Crist Rei de l’univers, el diumenge següent. De fet, la reialesa de Crist emergeix amb tot el seu significat més genuí al Gòlgota, quan l’Innocent clavat a la creu, pobre, nu i privat de tot, encarna i revela la plenitud de l’amor de Déu. El seu complet abandonament al Pare expressa la seva pobresa total, alhora que fa evident el poder d’aquest Amor, que el ressuscita a nova vida el dia de Pasqua.


En aquest diumenge, si en el nostre veïnat viuen pobres que demanen protecció i ajuda, apropem-nos a ells: serà el moment propici per trobar al Déu que busquem.

D’acord amb l’ensenyament de l’Escriptura (cf. Gn 18, 3-5; Hb 13,2), assentem-los a la nostra taula com a convidats d’honor; podran ser mestres que ens ajudin a viure la fe de manera més coherent. Amb la seva confiança i disposició a deixar-se ajudar, ens mostren de manera sòbria, i amb freqüència alegre, l’important que és viure amb l’essencial i abandonar-se a la providència del Pare.

 


8. El fonament de les diverses iniciatives concretes que es duran a terme durant aquesta Jornada serà sempre l’oració.

Cal no oblidar que el Pare nostre és l’oració dels pobres. La petició del pa expressa la confiança en Déu sobre les necessitats bàsiques de la nostra vida. Tot el que Jesús ens va ensenyar mb aquesta oració manifesta i recull el crit de qui pateix a causa de la precarietat de l’existència i de la manca del necessari. Als deixebles que demanaven a Jesús que els ensenyés a pregar, ell els va respondre amb les paraules dels pobres que recorren a l’únic Pare en el qual tots es reconeixen com a germans.

El Pare nostre és una oració que es diu en plural: el pa que es demana és «el nostre», i això implica comunió, preocupació i responsabilitat comuna. En aquesta oració tots reconeixem la necessitat de superar qualsevol forma d’egoisme per entrar en l’alegria de la mútua acceptació.


9. Demano als germans bisbes, als sacerdots, als diaques -que tenen per vocació la missió d’ajudar els pobres-, a les persones consagrades, a les associacions, als moviments i l’ampli món del voluntariat que es comprometin perquè amb aquesta Jornada Mundial dels Pobres s’estableixi una tradició que sigui una contribució concreta a l’evangelització en el món contemporani.


Que aquesta nova Jornada Mundial es converteixi per a la nostra consciència creient en una forta crida, de manera que estiguem cada vegada més convençuts que compartir amb els pobres ens permet entendre l’Evangeli en la seva veritat més profunda.

Els pobres no són un problema, sinó un recurs al qual acudir per acollir i viure l’essència de l’Evangeli.

Vaticà, 13 de juny de 2017
Memòria de Sant Antoni de Pàdua
Francesc