Fira Despí, presència de Càritas Sant Joan

Un any mes, i en aquesta ocasió a la 21a celebració de la Fira Despí, hem pogut tenir presència a un estand del carrer Torrent d’en Negre, molt a prop de la nostra parròquia de Sant Joan Baptista.

Moltes persones han passat per la nostra carpa, solidant-se amb la nostra missió d’ajut i suport social a famílies i persones en vulnerabilitat a la nostra població de Sant Joan Despí.

Gràcies a tots i totes pel vostre suport, la vostra col.laboració en donacions, i la compra de la nostra loteria en benefici de Càritas St. Joan. Gràcies de tot cor!

Anuncio publicitario

LOS REYES MAGOS PASAN POR CÁRITAS SANT JOAN DESPÍ

Sus majestades los Reyes Magos, como todos los años, han vuelto a detenerse con cariño y entrar en nuestro Local Parroquial de Cáritas Sant Joan Despí.

Gracias a esto, nuestras familias usuarias con niños y niñas de todas las edades, esta mañana mágica de Reyes se han levantado con la ilusión y sorpresa de poder recibir estos regalos preciosos: una muñeca, un balón, un camión, unos cuentos, un juego de entretenimiento…..

Una entrella guió a los magos de oriente hasta el Rey de Reyes para adorarlo entre pañales, postrarse ante él y difundir su venida al mundo entero. Le trajeron regalos: El oro con el incienso eran ofrendas que se ofrecían a los reyes. La mirra era un perfume preciado.

En esta fiesta de la Epifanía, damos gracias al Señor por la Entidad colaboradora y por nuestros voluntarios que, un año más, han hecho posible arrancar sonrisas y hacer realidad la ilusión de todos los niños y niñas de nuestras familias usuarias en Sant Joan Despí.

Gracias a todos y todas, de corazón. Cáritas Sant Joan Despí.

Presència de Càritas Sant Joan a la Fira d’Entitats

Hem estat presents a la Fira d’Entitats de Sant Joan Despí, el dissabte, 23 d’Octubre pasat.

Ens has pogut trobar a #Firadespi a l’espai d’entitats, explicant qui som i què fem a Càritas Sant Joan Despí.

Gràcies per la teva visita al nostre estand i el temps de dedicació, escoltant i veient tot el estem fent des de Càritas per les famílies i les persones de la nostra ciutat. A mes de atendre actualment entre 27 i 30 famílies en alimentació i higiene de la llar, fem acollida i escolta de persones tots els dimecres al nostre local parroquial.

COL.LABORA AMB CÀRITAS SANT JOAN. Retorna aquesta butlleta complimentada a la parròquia o envia-la per e mail a: caritassantjoan@caritassantfeliu.cat

Butlleta de col.laboració econòmica

Nom i cognoms _____________________________________________

NIF/CIF _____________Adreça_________________________________

POBLACIÓ________________________________ CP_______________

Telèfon _____________ Email__________________________________

Import que vull aportar i periodicitat (encercleu)

10€           25€           50€    _______€

mensual      trimestral    semestral    anual     puntual

FORMA DE PAGAMENT

        Ingrés en el compte de Càritas S.Joan Despí

El/la sotasignat/da ha donat ordre al seu banc per tal que transfereixi al compte de Càritas Sant Joan, número:

ES35 2100 3138 3122 0023 9871                                   Data i signatura

         Per domiciliació bancària en el compte:           

     IBAN: ES_______________________________________(18 dígits)

El/la sotasignat/da autoritzo a Càritas Sant Joan la presentació dels rebuts corresponents a la meva col·laboració indicada més amunt, en aquesta domiciliació bancària.    

           Data i signatura

 _______Vull desgravar la meva aportació en la Declaració de la Renda

Les dades facilitades seran incloses a un fitxer titularitat de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat amb la finalitat de portar a terme la gestió de socis, sòcies i donants, fer possible el desenvolupament dels nostres programes socials i estadístiques, així com per enviar-li informació sobre les nostres activitats. Les seves dades només es comunicaran a l’Agència Tributària per a l’exercici legítim de les seves competències. Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-nos un escrit, acompanyant còpia del seu DNI, NIE o passaport a c/Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat

El Banco de Alimentos de Cáritas Sant Joan, se llenó por Navidad

Varios de los efectos que ha tenido la pandemia del Covid en nuestra Cáritas Parroquial de Sant Joan Despí, son las dificultades de poder desplazarnos al Banco de Alimentos de la zona franca de Barcelona. Algunos de los voluntarios habituales en hacer esta tarea han sido y lo son de riesgo por el covid-19. Mientras que el resto de voluntarios,  les ha sido imposible durante varios meses, compaginar jornada  laboral de trabajo con la recogida del Banco de alimentos central.

La realidad ha sido que nuestras estanterías estaban del todo vacías. Ni una botella de aceite, ni un paquete de macarrones…… nada!

Las necesidades de nuestras familias  en Sant Joan Despí han ido creciendo en estos meses de pandemia, también el número de usuarios que necesitaban ser atendidos y nos demandaban bolsas con alimentos de primera necesidad. Además, venía Navidad y las familias tenían derecho a celebrarla con turrón y demás productos navideños en las mesas de sus hogares.

Para ello, los voluntarios de Cáritas Sant Joan Despí decidimos:

Ir al Banco de alimentos como recogida excepcional navideña.

Montar un estand solidario de navidad para la recogida de turrón para nuestras familias usuarias,  delante  de  la   parroquia.

Aceptar la donación de alimentos de una empresa, donante habitual de Cáritas Sant Joan.

Y POR FIN…. NUESTRO BANCO DE ALIMENTOS DE CÁRITAS SANT JOAN SE LLENÓ!

Por todo ello, tenemos que dar  gracias a Dios: Nuestro Banco de Alimentos por fin se llenó por Navidad. Unos días antes de las celebraciones navideñas, Cáritas parroquial de  Sant Joan Despí repartía a sus familias usuarias las bolsas con alimentos de primera necesidad (leche, pasta, aceite,  galletas, botes de legumbre, turrones…… y un montón de productos navideños)

También se les regaló la habitual planta navideña para alegrar sus hogares, en unas fiestas tan entrañables.


Gracias a todos y a todas por vuestra colaboración: Al Banco de alimentos que nos nutrió de alimentos de primera necesidad; a  los feligreses de nuestra parroquia, a las familias, personas mayores…. niños…. que se acercaron este sábado pasado a nuestro estand de recogida de turrón y productos navideños y nos trajeron y donaron con muchísimo cariño todo tipo de productos para nuestros usuarios; y a nuestros voluntarios, que entregan con su dedicación de tiempo y de actividad,  su corazón.

Gracias a mosén Ricard Hdez. por su apoyo, por su entrega  y por su siempre, calidez  espiritual.

Juntos, hemos hecho posible que haya podido ser una navidad para todos!   GRACIAS

Bon Nadal. Però per a tothom!

Aquest ha estat el lema de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya,  per aquesta campanya de Nadal. Perquè per a 1 de cada 5 persones aquestes festes seran de tot menys felices.

persona que visita a la seva veïna que esta sola

Arriba Nadal! Encara que enguany d’una manera ben diferent, amb els àpats, les abraçades i els moments compartits, reduïts a l’entorn familiar més proper. Les llums dels pessebres, els desitjos plens d’esperança, les alegres nadales… Però no ens enganyem, arriba el Nadal, però no per a tothom igual.

 • El 30% de les famílies no tindran una llar digne on celebrar aquestes festes.
 • Més de 280.000 persones ni tan sols podran comprar aliments per al dia de Nadal.
 • Més de 363.000 persones passaran al 2021 sense ni una sola abraçada i en absoluta soledat.

Plou sobre mullat

Ja abans de la pandèmia, des de Càritas s’alertava que prop d’un milió i mig de persones es trobaven en situació d’exclusió social a Catalunya, dades que posava de manifest el darrer informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, elaborat per la Fundació FOESSA. El retrat obtingut en aquest estudi, ens mostrava una societat fràgil on l’ascensor social havia deixat de funcionar, deixant les persones en una situació de precarietat i a la corda fluixa.

La crisi de la COVID-19 no ha fet res més que agreujar la situació de totes aquestes persones, que han estat les que han patit de manera més dura les conseqüències d’aquesta situació d’emergència sanitària, però també social. Des de Càritas Catalunya, es va realitzar un estudi sobre l’impacte de la pandèmia en les persones ateses per Càritas, que ha posat de manifest que ha estat una pluja que ha caigut sobre un terreny ja mullat, i que ha afectat a les persones en diferents àmbits.

En la primera onada d’aquest estudi presentat al mes d’abril, es va poder constatar que el 68% de les persones que viuen a les llars ateses per Càritas i que estaven en condicions de treballar estaven a l’atur. Això suposa un augment respecte el 47% que hi havia abans de la crisi de la COVID, i que ha afectat en un grau molt més elevat a les persones que treballaven en la economia informal.

Aquesta situació va desencadenar que els ingressos de les llars disminuïssin en un 33%, deixant 1 de cada 5 llars ateses sense cap mena d’ingrés. Per tant, també va augmentar el nombre de persones que es van adreçar a Càritas durant el confinament, fins i tot 1 de cada 3 persones, eren persones que feia anys que no havien estat ateses per Càritas o bé era la primera vegada que s’hi adreçaven.

A nivell d’habitatge la situació també va ser preocupant, el 49% de les persones ateses per Càritas va tenir dificultats per pagar les despeses d’hipoteca o bé de lloguer i el 45% reconeixia no poder fer front a les despeses dels subministraments.

Aquesta situació ha obligat a les famílies a reduir les despeses en la cobertura de necessitats tant bàsiques com l’alimentació o bé la compra de medicines i tractaments per malalties. Així doncs, a part de l’impacte directe de la COVID-19, el no poder seguir una dieta equilibrada, l’angoixa per la situació viscuda, etc… Ha fet que l’impacte a nivell de salut també hagi estat molt important.

La pobresa també rebrota

La segona onada d’aquest estudi que s’ha realitzat al mes de setembre i que es farà públic a principis del 2021, ens mostra que l’estiu va suposar un petit alleujament per a les llars, amb ingressos provinents sobretot de l’economia informal, que no han permès a les famílies sortir d’aquesta situació de precarietat.

Aquesta realitat, ja existent abans de la pandèmia, ens deixa molts reptes com a societat, però també com a comunitat que ens cal abordar. Cal posar la cura a les persones com a eix principal de qualsevol acció o decisió, garantir uns ingressos mínims que permetin l’accés a drets bàsics com l’alimentació, l’habitatge, la salut… La realitat ens mostra que l’Ingrés mínim vital i la Renda garantida de ciutadania, encara no estan arribant a totes les llars que ho necessiten, cal millorar l’encaix entre ambdues rendes, reduir-ne el temps de tramitació i garantir que no en quedin col·lectius exclosos.

Si alguna cosa ens ha demostrat aquesta pandèmia és la importància de sentir-nos comunitat, preocupar-nos per allò que els passa als altres, fer que Nadal entri a totes les llars.

BON NADAL I BONES FESTES PER A TOTHOM

ACABA OTRO CURSO EN CÁRITAS SANT JOAN

En este mes de Julio ha terminado un curso intenso, dedicado totalmente a las personas y familias que están pasando por problemas y dificultades económicas y sociales en Sant Joan Despí.

Los voluntarios de Cáritas Sant Joan, un año más, hemos entregado todos nuestros  esfuerzos a acoger, escuchar y ayudar a nuestras familias y usuarios que están pasando por  necesidades. Para ello, hemos hecho acogida periódica y hemos ayudado con la entrega de alimentos.  Todo ello ha sido posible con la pequeña labor del día a día de nuestros voluntarios que han cuidado que esto pueda ser así. A continuación os explicamos cómo trabajamos desde Cáritas Sant Joan.

 

LOGÍSTICA, BANCO DE ALIMENTOS Y REPARTO

 • Nuestro pequeño banco de alimentos local ha de estar semana a semana  nutrido:
  • Un voluntario, todos los lunes, miércoles y viernes,  ha recogido de un centro comercial de Sant Joan que nos viene donando alimentos diversos:  embutidos, comida preparada, yogures,  carne y pollo.
  • Banco de Alimentos de Barcelona nos nutre una vez al mes también de alimentos diversos como: latas, aceite, arroz, leche, pasta……. Dos voluntarios van con una furgoneta a realizar estas recogidas.
  • La Asociación «La Nau» colabora también mensualmente con productos de limpieza e higiene personal (jabón de la ropa, gel de baño, champús…). Voluntarios van con una furgoneta a realizar estas recogidas.
  • En la iglesia se recogen también de forma regular  productos que donan nuestros parroquianos. (leche, arroz, legumbre…). Hay un voluntario pendiente del punto de entrega.

 • El equipo de voluntarios de logística se encarga de ir a recoger todos los alimentos y productos, descargarlos y dejarlos en nuestro local. El equipo de alimentos se encarga de recibir, ordenar y colocar minuciosamente cada uno de los mismos. Luego se preparan las bolsas para repartir a los usuarios. Se hacen de forma personalizada, de manera que una familia con 4 niños pueda llevarse alimentos más indicados para los mismos (galletas, cacao en polvo, leche, pasta…..) y cantidad proporcional a sus necesidades. Una persona sola tendrá un lote de acuerdo con sus necesidades y edad.

 

 • Otros voluntarios, el equipo de reparto,  realizan la tarea del «reparto quincenal» de bolsas.  Reciben  y acogen a las familias y personas usuarias en nuestro local parroquial, y se les hace entrega de las mismas. Aprovechamos para interesarnos por ellas, preguntar por sus problemas, darles ese cariño que necesitan y tenderles esa mano amiga que les ayuda en esos momentos de dificultad por los que están atravesando.

 

ACOGIDA DE PERSONAS

 • El equipo de voluntarios de acogida vienen realizando desde hace años una labor de atención a las personas que se dirigen a nuestra organización con un problema, una necesidad….  Todos los miércoles, de 16 hr  a 17 hr. de la tarde se acoge y se recibe, se atiende y se escucha, se analiza qué les preocupa y se mira de encontrar una solución. Nadie se puede ir del salón parroquial sin soluciones, sin una luz de esperanza y con el corazón triste y afligido.
   • Necesidades de alimentos y productos de primera necesidad, que nos vienen a través de la trabajadora social del ayuntamiento.
   • Necesidades dinerarias por problemas económicos (recibo de la luz, transporte, vivienda, libros escolares …..)
   • Necesidades formativas y de re-inserción social (se derivan a Cáritas Diocesana de Sant Feliu)

EQUIPOS DE GESTIÓN Y PRESENCIA EN ACTOS

 • Otros voluntarios, los del equipo de administración y gestión,  dedican su tiempo y esfuerzo dentro de Cáritas Sant Joan a actividades necesarias para la entidad, como puede ser la organización interna, la tesorería y pequeña contabilidad,  la comunicación, la preparación y asistencia a ferias  y eventos, la representación ante organismos públicos…..

Todos, todos, del primero al último, del último al primero, FORMAMOS UN GRAN EQUIPO. Nuestra satisfacción son las miradas de alivio, los abrazos cálidos de nuestros usuarios. Somos, todos juntos, como una pequeña gota de agua que calma la sed de aquellos que no tienen o no saben como vivir con lo poquito que tienen.

ACTIVIDADES DE ESTE VERANO 2019

Este fin de curso, y como ya es habitual, varios alumnos y alumnas del Instituto de Sant Joan Despí, han realizado durante toda una mañana una recogida de alimentos en nuestros centros comerciales de la población.  Los han traído hasta nuestro local y han ayudado a nuestros voluntarios a su orden y colocación. En pocas palabras, han vivido una mañana «como voluntarios». Al final de la misma, se les ha hecho entrega de un diploma de Cáritas Sant Joan, agradeciendo su labor y dedicación.

También, Cáritas de sant Joan, dentro de la organización La Taula formada por Cáritas, Iglesia Evangelista y Cruz Roja,  ha tenido presencia en la recogida de alimentos que se hace de forma anual en nuestra biblioteca, con motivo de los actos de inauguración de la fiesta mayor. Este año se han recogido alrededor de 500 kilos de alimentos.

En este curso que acaba,  comentar  también que hemos tenido que cerrar por temas logísticos y con mucho pesar,  nuestro ropero de Pla del Vent, donde la importante labor de nuestro equipo de voluntarios del ropero, ha sido fundamental durante muchos años en Sant Joan Despí. Pilar, su fundadora  y el resto de voluntarios, estamos  acabando de perfilar otros proyectos necesarios que podrán llevarse a cabo en estas instalaciones de Cáritas, junto a la iglesia de Santa María de Pla del Vent.

 

Y finalmente, y como actividad ya habitual en cada curso, está nuestra tradicional cena de voluntarios, donde celebramos y compartimos la alegría de poder servir juntos. Ser voluntarios de Cáritas Sant Joan Despí es un orgullo y satisfacción de cada uno de nosotros. Despedimos un curso, paramos unas semanitas por las vacaciones para recargar pilas, pero volvemos enseguida. Las necesidades y los problemas de nuestras familias no esperan y nos necesitan.  Feliz verano para todos y gracias por toda vuestra ayuda y colaboración!

CÁRITAS LANZA SUS PROPUESTAS POLÍTICAS PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, ANTE LAS ELECCIONES DEL 28 DE ABRIL PRÓXIMO

Presenta a todos los grupos políticos 8 medidas prioritarias para proteger “la dignidad de las personas y sus derechos”
Como viene siendo habitual ante la convocatoria de elecciones generales, Cáritas Española hace público su documento de Propuestas en el que –como se afirma en su introducción— se ofrecen al conjunto de las fuerzas políticas una serie de medidas prioritarias para proteger “la dignidad de cada persona y los derechos que le son inherentes” y promover “la fraternidad y el bien común” que sirvan para construir “una sociedad humana, justa y democrática”.
Bajo el título “Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019”, el documento desarrolla un total de 8 medidas concretas, que ya han comenzado a presentarse a los distintos grupos del arco parlamentario.
El objetivo de las mismas es, como se explica en el preámbulo del documento, “el de servir a la transformación de la realidad aportando al debate público, desde nuestra presencia diaria en las fronteras de la exclusión social, algunas ideas, tan urgentes como factibles y constructivas, para que las distintas formaciones políticas puedan articular respuestas cercanas, eficaces y de calidad a las necesidades de los más vulnerables”.
Papel de Cáritas como agente de transformación social
Cáritas reivindica su papel como agente activo de transformación de la sociedad, tanto a nivel local como global. Una misión que viene refrendada por su importante base social (84.000 voluntarios y más de 3 millones de personas participantes en España y en proyectos de cooperación internacional) y su amplia presencia territorial (70 Cáritas Diocesanas y casi 6.000 Cáritas Parroquiales) como organismo cualificado del servicio organizado de la fraternidad de las comunidades cristianas.
La necesidad de poner sobre la mesa estas Propuestas se basa, también, en la alerta lanzada por la última Asamblea General de Cáritas en su declaración final, donde se señala que “somos testigos de cómo, mientras aumenta la escandalosa acumulación de riqueza en manos de unos pocos, siguen siendo muchas las personas y familias que carecen cada día de unos recursos mínimos que les permitan satisfacer con dignidad sus necesidades básicas”.
Justicia social incompleta
Cáritas entiende que estas situaciones no son el fruto de la casualidad, sino consecuencia de una justicia social incompleta y que, por tanto, deben ser abordadas mediante una acción pública de incidencia política que ponga en juego dimensiones tan hondas como la libertad, la justicia, y la solidaridad.
Como se puede leer en la introducción de las Propuestas, “urge articular un marco legislativo que garantice plenamente los Derechos Humanos y proteja la dignidad de toda la ciudadanía, en cumplimiento y desarrollo de las recomendaciones hechas por Naciones Unidas a España en los últimos años”. Y se añade: “Al estilo de Jesús, que siempre puso a las personas en el centro, trabajamos para que los intereses económicos no estén nunca por encima de la dignidad de los seres humanos, especialmente de todos los olvidados”.
Esta es la razón por la que, recordando a la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los pobres de 2017, “no podemos callar cuando no se reconocen ni respetan los derechos de las personas”.
Las 8 Propuestas
Estas son, en síntesis, las 8 Propuestas que Cáritas presenta ante la convocatoria electoral del 28 de abril:
 1. Ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y del Protocolo adicional de 1995. Cáritas propone que el Reino de España ratifique la Carta Social Europea revisada y su Protocolo de 1995 de reclamaciones colectivas, con objeto de hacer posible que los derechos contemplados en ella –entre otros, la protección frente a la pobreza– sean una realidad para todas las personas en todo el territorio del Estado.
 2. Garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza. Cáritas propone un sistema de garantía de ingresos mínimos de ámbito estatal para que toda persona en situación de pobreza tenga derecho a un ingreso mínimo como medida imprescindible frente a la pobreza.
 3. Acceso al derecho humano a la vivienda. Cáritas propone la adopción de políticas públicas que hagan efectivo el Derecho Humano a la vivienda para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social y una reforma legislativa que proteja a los hogares vulnerables en caso de desalojo.
 4. Inclusión plena del empleo del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Cáritas propone realizar los cambios legislativos necesarios para que las personas empleadas en este sector alcancen la plena equiparación de derechos y tengan garantizada una protección social completa, tal y como establece la Ley General de la Seguridad Social.
 5. Garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados y su tránsito a la vida adulta. Cáritas propone modificar la legislación de extranjería con respecto a los menores extranjeros no acompañados de acuerdo a lo establecido en el marco internacional de la Convención sobre los derechos de la Infancia y la Adolescencia para garantizar no sólo su protección sino su tránsito a la vida adulta.
 6. Garantizar los derechos humanos también en los procedimientos de expulsión. Cáritas pide la derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, con la que se pretende dar visos de legalidad a unos procedimientos de expulsión sumaria que se realizan sin ningún tipo de garantía.
 7. Luchar contra el cambio climático y garantizar el derecho a la energía. Cáritas propone la adopción de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como medidas activas para garantizar el derecho a una energía limpia para todas las personas.
 8. Fortalecer la política de desarrollo y cooperación internacional. Cáritas demanda una política de desarrollo regida por los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, que cuente con más recursos y de más calidad, y que fortalezca el rol de la sociedad civil.

Con objeto de difundir a la opinión pública el contenido de estas Propuestas, se han preparado unas infografías en las que de forma muy directa se sintetiza el contenido de cada una de ellas.

NAVIDAD Y REYES EN CÁRITAS SANT JOAN

Un año más, los voluntarios de Cáritas de San Joan Despí han podido celebrar junto con las familias, niños y personas usuarias que  viven solas estas celebraciones de Navidad, año nuevo y Reyes tan entrañables.

Con el lema «Esta Navidad sé parte de la solución contra la pobreza» se animó a que la ciudadanía de Sant Joan colaborara en nuestro stand solidario de recogida de productos navideños. Y realmente, se acercaron muchas familias y personas trayendo turrones, neulas, polvorones…..  También aportaron productos de primera necesidad como leche, aceite, pasta, legumbres y cacao. La verdad es que los voluntarios nos sentimos muy contentos de la recogida tan especial que pudimos realizar, gracias a la generosidad y buenas intenciones de muchas personas. A todos ellos, muchas gracias!!

CENA DE NAVIDAD

Ese mismo sábado, previo a la Navidad, se celebró la habitual cena de Cáritas. Los voluntarios prepararon  el salón parroquial y  una mesa especial navideña. Nuestro mosén Ricard la bendijo y compartimos todos juntos una excelente velada en familia. Para terminar, villancicos, panderetas, alegría y mucho cariño. Este año hasta pudimos disfrutar de preciosas melodías  tocadas en violín  y una dulce voz  solista cantándonos el «Aleluya»! compartiendo todos juntos, momentos de la noche, entrañables.

 

ENTREGA DE LA PLANTA, LOTE NAVIDEÑO Y CARTA A LOS REYES MAGOS

Como cada año también, se realizó la entrega  a cada familia de una planta navideña y un lote de productos para acompañar cada uno de los hogares de nuestros usuarios. Así como también se llevó a cabo  la sesión de «escribir la carta a los Reyes con dibujos» de nuestros niños, hijos de nuestras familias.  Evidentemente sus majestades de Oriente  hicieron todo lo posible porque cada niño pudiese tener ese juguete con el que soñaba y alguno más si era posible.

Cáritas ha estado, está y estará acompañando a las personas más vulnerables, a las familias, niños y mayores  que necesitan no sólo sustento material sino también acompañamiento, escucha y cariño.

Gracias de nuevo a todos los que nos habéis ayudado en estas Navidades y a lo largo de este año 2018  a conseguirlo!! 

FELIZ AÑO 2019 DE PARTE DE

TODO EL EQUIPO DE CÁRITAS SANT JOAN DESPI

Aquest Nadal Sigues part de la solució contra la pobresa

 
Per segon any consecutiu i sota el lema «Sigues part de la solució contra la pobresa», les Càritas ubicades en territori català han unit forces per fer arribar un missatge d’esperança, on es convida a tothom a ser part de la solució dels problemes que pateixen les persones més vulnerables de la nostra societat.
Les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya es coordinen per segon any consecutiu per fer arribar un missatge d’esperança a tota la població catalana. La missió de Càritas és acollir i acompanyar les persones que més ho necessiten, i amb el suport de gairebé 16.000 particulars i més de 1.700 empreses, sumada a la feina dels més de 500 professionals i 13.000 voluntaris/es, Càritas ha pogut atendre a 321.287 persones a Catalunya durant l’any 2017.
Amb tot, els problemes socials continuen ben presents en el nostra dia a dia, i aquest Nadal des de Càritas vol centrar-nos en algunes  de les diferents problemàtiques estructurals que s’haurien d’abordar amb caràcter d’urgència com l’habitatge i la mobilitat humana forçada. Nadal és un temps que porta a la memòria l’escalfor de la llar que protegeix del fred del carrer, les trobades al voltant d’una taula compartint els darrers moments de l’any i els bons desitjos per al que comença.
Aquests records, que ens semblen tan quotidians, no els han pogut gaudir una part prou important de la nostra societat prop del 30% de les famílies i persones soles que Càritas ha atès durant l’any 2017 a Catalunya, i que tenen dificultats per a poder accedir a un habitatge, o totes les persones que s’han vist forçades a abandonar les seves llar i països d’origen, i que estan intentant refer les seves vides, sovint veient vulnerats els seus drets i la seva dignitat, fins i tot havent de començar un nou any en camps de refugiats, en condicions lamentables.
Malgrat aquestes dificultats, des de Càritas es treballa amb el convenciment que tothom mereix una llar on construir els seus records vitals, on sentir-se protegit i on recuperar forces per començar un nou dia.  La mobilitat és un dret de totes les persones, quelcom que hauria de ser normal i un fet que ha estat una constant en la humanitat. Aquest Nadal, les anades i vingudes de familiars, amics… les trucades i missatges de felicitació entre persones que estimem, però de les que ens separa la distància o els retrobaments, ens haurien d’ajudar a comprendre, que això és la normalitat i no que hi hagi persones vegin vulnerades les seves llibertats.
Per això des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, volem convidar-vos a ser part de la solució d’aquestes situacions d’injustícia que pateixen tantes persones, a revertir aquesta societat del descart i a reclamar una societat que posi a la persona en el centre.
Us desitgem que tingueu un molt Bon Nadal, ple d’esperança i amb els millors desitjos per al nou any.    Càritas Diocesana de Sant Feliu

PRESENCIA DE CÁRITAS EN LA 19 FIRA DESPÍ

Un año más, y con la participación de unos 80 stands, entre comercios, profesionales y diferentes empresas  de Sant Joan Despí se ha celebrado hoy, sábado 6 de Octubre del 2018, esta  FIRADESPÍ, número 19 en nuestra población.

Cáritas Parroquial de Sant Joan ha tenido presencia, en un stand situado justamente en la esquina de la calle Bon viatge i la calle Torrente d’en Negre.

 

Comentar que, desde las 10 hr. de esta mañana hasta las 21 hr. de esta tarde, han pasado por nuestro stand diferentes personalidades políticas, muchísimas familias y personas diversas de nuestra población y colindantes.  Con el lema de nuestra Cáritas Diocesana «Comprometidos con las personas», muchos de ellos se han interesado por nuestra labor social de acogida y atención a las personas, nuestra ayuda y nuestro acompañamiento, sobretodo a las familias. Altamente sensibilizados, nos han dado palabras de aliento a nosotros, los voluntarios, para que prosigamos con esta labor por muchos años.

 

También se han ido acercando, aportando alimentos de primera necesidad, como aceite, legumbres, galletas, leche y otros. O bien,  dando y aportando en forma de «donativo de dinero».  Agradecer por tanto a TODOS, esa entrega desinteresada recibida de una manera o de otra.

Comentar que hemos tenido un globo y caramelos para cada niño que se acercaba. Y una sonrisa y una mirada de agradecimiento para todo aquel que ha venido  a nuestro stand.

 

 

Desde nuestra Cáritas Parroquial y desde nuestra Diocesana, de la cual dependemos: acogemos, atendemos, trabajamos con las comunidades cristianas, sensibilizamos y denunciamos. A través de los diferentes proyectos de Cáritas Diocesana de Sant Feliu, se desarrollan y se llevar a cabo acciones en:  Infancia, formación y desarrollo sociolaboral, personas sin hogar, habitage social y soporte a las necesidades básicas (ayudas, ropa, alimentos, etc.)

 

Gracias de nuevo a todos por vuestra acogida e interés por nuestro stand y nuestra labor. Gracias por vuestra colaboración y ….  nos emplazamos hasta el año que viene, en una próxima Firadespí de nuestra población de Sant Joan.

VACANCES MOLT ESPECIALS: VOLUNTARIS ARRANCANT SOMRIURES A LA GENT GRAN

geda_voluntaris_gent_gran_Caritas_barcelona

13 voluntaris visiten tres residències, cada 15 dies, per amenitzar els matins de les persones grans

És dissabte, són les 11 del matí i fa molta calor. Tot i això, estem davant de la residència Nogués, amb la Sandra i el Pau. Arriba també el Josep Maria amb la seva dona i els dos fills, el Jan de 3 anys i la Milena de 9 mesos, i la guitarra a l’esquena. També arriba la Judit, l’Antonio i més tard el David amb la seva filla Sira que avui tenia molta son i li ha costat aixecar-se. Tots ells són voluntaris. Entrem a la residència i pugem al primer pis: unes 22 persones grans estan al menjador. Uns estan endormiscats , altres miren la tele, i alguns altres tenen la mirada perduda de la demència.

Uns quants voluntaris comencem a saludar a totes les persones de la sala una per una. Mentre, el Josep Maria desenfunda la guitarra, treu l’atri i els cançoners i es prepara per animar l’ambient. Comencem a cantar i les cares dels presents comencen a canviar. Sembla que les cançons els porten records però les canten totes: cobles, cançons d’estiu dels anys 60, cançons de tuna, havaneres… De tant en tant, el Pau fa jocs de malabars. Quina habilitat! La Maria Lluisa, la cuidadora de la residència, va repartint aigua i sucs. Alguns volen picar de mans i el got els hi fa nosa…i quan acaba la ronda va aixecant a alguns d’ells per portar-los al bany , sempre amb un somriure i dient alguna paraula amable. Fins i tot amb els que poden, s’anima a fer algun pas de ball! La veritat és que mai agrairem prou als cuidadors de gent gran la feina que fan, malgrat sigui un dels convenis més mal pagats del sector.

Han passat dues hores, els somriures, el picar del mans , les corredisses del Jan , la Sira i les rialles de la Milena han omplert el menjador. Entre cantar tots plegats, els jocs de malabars i la feina de mirar als petits se’ls hi ha passat l’estona volant. Avui el grup GEDA de voluntaris a residències s’acomiada fins al setembre.

Què és el projecte GEDA?

El projecte GEDA –les sigles del qual signifiquen Grup d’Estimulació i Dinamització de gent gran– permet establir vincles de relacions intergeneracionals entre persones grans i joves que volen compartir temps i afecte.

Cada 15 dies, els voluntaris d’aquest projecte repeteixen aquesta activitat en tres residències. En total, són un grup de 13 voluntaris i amics que ho fan des de fa molts anys. Gràcies voluntaris per la vostra disponibilitat i alegria, gràcies a cadascun de vosaltres, i gràcies en nom de les persones grans a les quals ompliu d’alegria unes hores els dissabtes al matí.

 

Font: Càritas Diocesana de Barcelona

CELEBRACIÓ DEL 5é ANIVERSARI CÀRITAS DIOCESANA I DE LA 1ª ASSEMBLEA

Prop de 200 persones han participat en la 1a Assemblea de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, que s’ha celebrat coincidint amb el 5é aniversari de la seva constitució formal.

Després de 5 anys de la constitució de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, s’ha celebrat la 1a Assemblea, un òrgan de diàleg i un espai de participació, que ha de servir per poder establir les línies estratègiques de la institució de cara als propers anys.

Des del passat mes de novembre del 2017 i fins al mes de gener del 2018, es va realitzar la fase prèvia on a través d’unes sessions de treball en grups, al voltant de 440 agents de Càritas, tant persones voluntàries, consiliaris, personal contractat com socis i prop de 1.100 participants dels projectes i l’acció de Càritas, van  respondre uns qüestionaris sobre com es treballa a la institució, en base a la metodologia del VEURE, JUTJAR, ACTUAR i amb la base dels 4 fonaments del Model d’Acció Social de Càritas ( La persona en el centre, l’Amor com a motor, l’Església com a signe i La realitat com a marc). El mes de febrer, ha servit perquè l’equip motor de tot aquest procés, elaborés les conclusions recollides en els diversos grups  i una proposta d’eixos de treball, que ha de ser la base per elaborar el nou pla estratègic de Càritas diocesana per als propers anys.

Aquest passat dissabte dia 17 de març, s’ha celebrat formalment l’Assemblea, en la que han participat al voltant de 200 persones, entre elles Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, els membres del consell de Càritas diocesana, els membres de les juntes de les diferents Càritas parroquials i interparroquials, el personal contractat i altres convidats. La jornada ha començat amb una ponència a càrrec de Jesús Pérez Mayo, director de Càritas Diocesana de Mérida-Badajoz, sobre “la Càritas que volem per al Futur” i tot seguit ha estat el torn per presentar les conclusions del procés participatiu. Aquesta aturada per pensar en el treball que es realitza des de Càritas en els diferents nivells, ha permès identificar i prioritzar unes línies de treball de cara al futur, que s’hauran de concretar per mitjà de l’elaboració d’un nou pla estratègic.

Aquests eixos són els següents:

 • Acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa perquè siguin protagonistes del seu propi procés i per situar-les al centre de la nostra acció.
 • Fonamentar i aprofundir en “l’amor a l’altre” com a signe d’identitat de Càritas.
 • Estar i fer amb la comunitat cristiana.
 • Conèixer les problemàtiques socials del nostre entorn, fer-les visibles i buscar els mitjans al nostre abast per eradicar-les.

En aquestes conclusions s’ha evidenciat la preocupació dels diferents agents de Càritas, per vetllar que les persones siguin les veritables protagonistes de les seves accions, vetllar pels seus drets i per la seva dignitat i que participin de manera real en el treball de Càritas. Un altre aspecte a destacar és la importància que es dóna a que Càritas estigui arrelada a les parròquies, que l’acció d’aquesta sigui l’acció de les comunitats cristianes a favor de les persones que més ho necessiten. Que aquestes comunitats coneguin i comparteixin aquesta feina tant d’exercici de la Caritat, com aquest encàrrec de denunciar i sensibilitzar sobre les injustícies i la realitat que viuen les persones que s’apropen a Càritas.

Aquests eixos generals, s’han pogut concretar a nivell més local i es treballarà de forma particular en les diferents Càritas parroquials i interparroquials, de manera que es podrà posar l’accent en els diferents aspectes, en funció de cada realitat i del treball de reflexió realitzat en cada grup de Càritas parroquial.

Un cop arribada l’hora del dinar, ha estat el moment de compartir la taula, amb un to més festiu,  i celebrar aquests 5 primers anys de vida de la Càritas Diocesana, bufant les espelmes del pastís. A nivell institucional hi hagut els parlaments de Mons. Agustí Cortés, d’en Francesc Roig, president de Càritas Catalunya,  d’Emilio López, com a representació de Càritas Española i d’en  Joan Torrents, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

La Jornada ha finalitzat amb una eucaristia, presidida per el Bisbe Agustí Cortés i en la que han participat les persones que han assistit a l’Assemblea.

 

Presència de Càritas Parroquial Sant Joan Despí a l’event

Visualizar el Video: Qué Cáritas queremos para el futuro?
Ponència a càrrec de Jesús Pérez Mayo, Director de Cáritas diocesana Mérida-Badajoz

 

STAND SOLIDARIO EN CÁRITAS

STAND SOLIDARIO EN CÁRITAS

El pasado domingo, 11 de Marzo del 2018, Cáritas Parroquial de Sant Joan Despí puso en marcha un proyecto solidario, a fin de poder conseguir más recursos económicos para poder ayudar más y mejor a familias y usuarios que lo necesitan de nuestra población.

Dicho proyecto consistió en montar un stand  solidario en la plaza de la iglesia, poniendo a disposición  toda una serie de objetos y artículos que habían sido donados por personas diversas para tal fin.

A pesar de ser una mañana de domingo algo lluviosa y gris, muchos parroquianos a las entradas y salidas de las misas,  se detenían  a mirar nuestro stand y hacían sus donaciones por los  objetos de regalo, juguetes, libros…. También se acercaba todo aquel que pasaba por la plaza de la iglesia, y al ver «Cáritas» se solidarizaban con nosotros y nuestra acción de ayuda a familias y personas con necesidad.  Las donaciones eran simbólicas, pero la verdad es que casi todo aquel que pasaba, lo hacía  por solidaridad, y por qué no?…. dar una pequeña alegría a algún nieto, o algún regalito para la abuelita…..

Queremos agradecer todas las palabras de apoyo y todas las donaciones hechas con solidaridad y cariño.   Gracias, de corazón!

DESDE CÁRITAS SANT JOAN, …¡VIVIMOS LA NAVIDAD!

 

 

 

 

 

 

Un año más, los voluntarios de Cáritas Sant Joan Despí nos pusimos en marcha para  llevar a cabo las actividades navideñas, que ya vienen siendo habituales en estos últimos años.

En primer lugar, la tradicional RECOGIDA DE ALIMENTOS DE NAVIDAD, en nuestro Stand en la plaza de la iglesia.  Durante toda la mañana del sábado 16 de diciembre se fueron acercando tanto personas como familias  para traernos y donar: turrón, polvorones, aceite, latas, embutidos y todo tipo de productos navideños.

También se hizo, como todos los años,  una especial recogida de alimentos navideños para Cáritas en el supermercado MERCA ESTALVI de Sant Joan Despí.

Todos los productos recogidos en estos días, junto con un lote de regalo y una bonita planta navideña para sus hogares,  fueron repartidos a cada una de nuestras familias usuarias.

Este mismo sábado, pero ya por la noche,  celebramos nuestra tradicional cena de Navidad de Cáritas Sant Joan Despí.  Es una fiesta muy especial puesto que la organización de la cena va totalmente a cargo de los voluntarios  y los invitados  especiales a la misma, son los  usuarios de Cáritas.  Son todo familias y personas amigas, a las que los voluntarios atienden, acogen y les dan todas sus atenciones y cariño.

La celebración comenzó como todos los años a las 19,30 hr. con la tradicional Misa especial en conmemoración de Cáritas Parroquial.   Alabanzas a Dios,  lectura del Evangelio, rezo del Padrenuestro y celebración de la Eucaristía.  La plegaria compartida siempre en un regalo de Dios que prepara la fiesta  navideña.

Más tarde, cena en comunidad y fiesta en familia, cantando villancicos y tocando panderetas a ritmo de la Navidad.  Compartimos  cena  y  una velada, todos juntos, llena de  alegría y de  cariño. Y es que estas fiestas son para disfrutar de la compañía de amigos. A nadie puede faltarle una sonrisa y unos brazos  que lo abracen. Éste es el compromiso cristiano de los voluntarios: acoger, mirar a los ojos con amor y acompañar con el corazón a quien nos necesite.

Otra actividad muy entrañable es la preparación de  los Reyes Magos. Los niños de nuestras familias usuarias no se pueden quedar sin «un juguete». Para ello, varias voluntarias cada año acompañan a estos niños en el salón parroquial, donde  dibujan aquello que les hace ilusión que les puedan traer los Reyes magos, con una pequeña carta a Sus Magestades  explicando lo bien (o regular) que se han portado a lo largo del año.

Unos días antes de la llegada de los Reyes Magos a Sant Joan Despí, los dibujos llegan a su destino, y hacen posible que, en la mañana del día de Reyes, cada niño se levante con ilusión y encuentre un regalo: SU REGALO, aquel que ha intentado dibujar con gran entusiasmo y ahínco.

GRACIAS A TODOS Y FELIZ AÑO!!

Acaba un año para nuestra Cáritas, y tanto los voluntarios como nuestro  párroco mosén Ricard,  queremos agradecer muy de veras, toda la ayuda que nos habéis brindado, con aportación de alimentos y ayudas económicas.

Gracias por llevar a la práctica el ejemplo de Jesús y ver en nuestro semejante la imagen de él mismo. Gracias por la entrega, gracias por vuestra gratuidad, gracias por vuestro desprendimiento. Juntos, los voluntarios y vosotros, hacemos un gran equipo para ayudar a tantas familias y personas solas que pasan por situaciones  de precariedad y de dificultades.

¡Feliz año 2018 a todos!!

¡6 ANYS DE LA TAULA DE COORDINACIÓ A SANT JOAN DESPI!

ACTE COMMEMORATIU DEL 6è ANIVERSARI DE LA TAULA DE COORDINACIÓ PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES

JUNTS PER PALIAR LES SITUACIONS DE POBRESA I EXCLUSSIÓ SOCIAL A SANT JOAN DESPÍ

Ara ha fet sis anys, es va  signar un Acord de Participació entre diferents entitats de Sant Joan Despí (Església Evangèlica, Creu Roja, Solidança i Càritas) i l’Ajuntament  per la Taula de Coordinació per a la cobertura de necessitats bàsiques.

 

Dons, en commemoració d’aquest sisè aniversari de constitució de La Taula, el passat dimarts 28 de novembre, es va celebrar un Acte de commemoració a l’Àrea de Serveis a la persona de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Varen assistir, a més de les autoritats municipals, els representants de les Entitats que formen La Taula (Creu Roja, Càritas, Església Evangèlica i Solidança). En les seves intervencions, totes varen poder agrair i transmetre la gran satisfacció per la tasca realitzada aquests anys, gràcies al treball en equip  i visió i coordinació de grup.

També varen assistir a l’acte diverses organitzacions patrocinadores, a les quals se les va agrair la seva col·laboració per fer possible la important i necessària tasca que se està desenvolupant  des de la Taula de Coordinació, que cobreix les necessitats bàsiques de persones i famílies a Sant Joan Despí.

Com es va formar «La Taula de Coordinació» ara ha fet sis anys.

A partir del moment en què es va començar a generar la crisi econòmica, es va produir un augment de demandes al Departament d’Acció Social i Polítiques d’Igualtat i, a la vegada, a les entitats que treballaven en temes socials. Llavors, La Diputació de Barcelona va establir una sèrie de mesures d’urgència i d’acompanyament que van permetre  tenir la possibilitat d’elaborar un Diagnòstic de la situació d’aquestes entitats socials i poder constituir la Taula de Coordinació.

Els objectius principals varen ser:

– Promoure la consolidació del treball en xarxa en el marc de l’atenció social bàsica

– Garantir l’estabilitat dels serveis i la continuïtat dels recursos

– Aconseguir una millora de l’efectivitat en l’atenció a les necessitats bàsiques.

Les línies de treball en la cooperació:

* Coordinar i estructurar els circuits d’atenció a les necessitats bàsiques, amb el que implica d’eficàcia en la resposta.

* Potenciar la taula com a plataforma d’intercanvi d’informació, de coneixement mutu i de generació de noves propostes i projectes, des de perspectives més integrals, transversals i comunitàries

* Promoure la formació i la inserció laboral des d’una perspectiva de desenvolupament econòmic i social.

Des de llavors, hem treballat tots les organitzacions implicades a La Taula, en total coordinació i equip, aconseguint millors resultats i multiplicant  l’eficàcia de la nostre acció social.