Avís Legal i política de privacitat

Avís legal

El Blog caritassantjoandespi.wordpress.com és propietat de Càritas Parroquial de Sant Joan Despí. Depen de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, amb el domini www.caritassantfeliu.cat , organisme oficial no governamental i sense ànim de lucre de l’Església diocesana, dedicat a promoure, orientar i coordinar l’acció caritativa i social en la pròpia Diòcesi. S’integra a Càritas Catalunya i és membre de la Confederació de Càritas Espanyola.

Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Carrer Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
NIF R0801973 I
Inscrita el 4 setembre 2013 a la Secció especial (Catòliques) del Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número d’inscripció 021844 (número d’inscripció antic: 8655-/-SE/C)

Telèfon: 93 652 57 70
secretaria@caritassantfeliu.cat

Mitjançant el present avís legal s’informa als usuaris de les condicions generals aplicables a la utilització o consulta dels serveis que es faciliten a través d’aquest Blog. La utilització o consulta dels serveis indicats suposa per part dels visitants o usuaris la plena acceptació i sense reserves de les condicions que s’exposen en el present avís legal. El visitant es compromet a utilitzar aquest Blog  i els serveis que s’hi ofereixen de conformitat a la llei, a les presents condicions generals, a la moral i bones costums generalment acceptades i a d’ordre públic.
Es prohibeix la utilització del correu electrònic per activitats d’enviaments comercials no sol·licitats.

CÀRITAS SANT JOAN DESPÍ  es reserva la facultat, en tot moment i sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions al present avís legal, a la informació continguda al seu Blog o en la configuració d’aquest. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al Blog.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts que es publiquen a través del present portal, incloent les fotografies, imatges, logotips, vídeos, textos o dissenys gràfics son titularitat de CÀRITAS   o de tercers que ens han autoritzat el seu ús. Tots els drets estan reservats.

En cap cas, l’accés al Blog  implica la renúncia o cessió de tals drets, ni confereix cap dret d’utilització, modificació, distribució, reproducció o explotació sense que es disposi prèviament del consentiment escrit i exprés del seu titular. En aquest sentit, ens reservem les accions oportunes.

Enllaços

El Blog posa a la disposició dels Usuaris enllaços a altres pàgines, que permeten als Usuaris accedir a llocs i pàgines web titularitat de tercers. La instal·lació d’aquests enllaços al Portal té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca de continguts i serveis disponibles a Internet, així com l’accés a la informació.
El fet d’incloure enllaços no implica l’existència de cap relació entre CÀRITAS SANT JOAN  i el propietari de la pàgina web enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de CÀRITAS    dels seus continguts i/o serveis, essent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

Exclusió de Responsabilitat

CÀRITAS SANT JOAN DESPI  ha adoptat les mesures físiques i tècniques necessàries per tal de mantenir un nivell de seguretat adequat al tipus de dades tractades i evitar la seva pèrdua, alteració o tractament no autoritzat.

No obstant això, no podem garantir que en un moment donat es puguin produir interrupcions o errors de funcionament, falta de disponibilitat i/o continuïtat del Blog  o bé que, el portal o servidor d’allotjament estiguin lliures de virus o d’altres elements que puguin causar danys o alteracions al seu sistema informàtic. En aquest sentit, declinem qualsevol tipus de responsabilitat.

Política de Privacitat

Les dades personals que ens facilita quan contacta amb nosaltres per qualsevol mitjà (correu electrònic, telèfon) son tractades de forma confidencial i incloses als fitxers de CÀRITAS Diocesana de Sant Feliu de Llobregat que han estat inscrits al Registre General de Protecció de Dades. Aquestes dades s’utilitzaran per atendre les seves consultes i facilitar-li la corresponent informació i no es comunicaran a tercers sense la seva autorització.

 

Si utilitza el formulari de “Fes-te soci” les seves dades s’utilitzaran per a la gestió econòmica de les donacions dels socis, sòcies i donants a fi de poder contribuir al desenvolupament dels programes i accions socials de la Diòcesis de Sant Feliu, així com per a l’enviament d’informació relacionada amb les nostres activitats i la realització d’estadístiques. Aquestes dades es podran comunicar a l’Agència Tributaria en compliment de la normativa fiscal comptable.

Es posa en coneixement de les persones interessades que poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i limitació o oposició del tractament de les seves dades personals, mitjançant petició escrita dirigida al responsable de seguretat de l’entitat, acompanyada de la còpia d’un document oficial d’identificació (DNI, NIE o passaport) dirigit a la direcció Carrer Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat o bé al correu electrònic lopd@caritassantfeliu.cat.

Si no hagués obtingut satisfacció en l’exercici d’aquests drets, la persona interessada podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agdpd.es)

Llei i jurisdicció aplicable

El present avís legal i la resta de condicions d’aquest portal estan sotmesos a la normativa espanyola i a la jurisdicció dels tribunals i jutjats de Sant Feliu de Llobregat.

Última actualització Maig 2018.

Anuncio publicitario