Presència de Càritas Sant Joan a la Fira d’Entitats

Hem estat presents a la Fira d’Entitats de Sant Joan Despí, el dissabte, 23 d’Octubre pasat.

Ens has pogut trobar a #Firadespi a l’espai d’entitats, explicant qui som i què fem a Càritas Sant Joan Despí.

Gràcies per la teva visita al nostre estand i el temps de dedicació, escoltant i veient tot el estem fent des de Càritas per les famílies i les persones de la nostra ciutat. A mes de atendre actualment entre 27 i 30 famílies en alimentació i higiene de la llar, fem acollida i escolta de persones tots els dimecres al nostre local parroquial.

COL.LABORA AMB CÀRITAS SANT JOAN. Retorna aquesta butlleta complimentada a la parròquia o envia-la per e mail a: caritassantjoan@caritassantfeliu.cat

Butlleta de col.laboració econòmica

Nom i cognoms _____________________________________________

NIF/CIF _____________Adreça_________________________________

POBLACIÓ________________________________ CP_______________

Telèfon _____________ Email__________________________________

Import que vull aportar i periodicitat (encercleu)

10€           25€           50€    _______€

mensual      trimestral    semestral    anual     puntual

FORMA DE PAGAMENT

        Ingrés en el compte de Càritas S.Joan Despí

El/la sotasignat/da ha donat ordre al seu banc per tal que transfereixi al compte de Càritas Sant Joan, número:

ES35 2100 3138 3122 0023 9871                                   Data i signatura

         Per domiciliació bancària en el compte:           

     IBAN: ES_______________________________________(18 dígits)

El/la sotasignat/da autoritzo a Càritas Sant Joan la presentació dels rebuts corresponents a la meva col·laboració indicada més amunt, en aquesta domiciliació bancària.    

           Data i signatura

 _______Vull desgravar la meva aportació en la Declaració de la Renda

Les dades facilitades seran incloses a un fitxer titularitat de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat amb la finalitat de portar a terme la gestió de socis, sòcies i donants, fer possible el desenvolupament dels nostres programes socials i estadístiques, així com per enviar-li informació sobre les nostres activitats. Les seves dades només es comunicaran a l’Agència Tributària per a l’exercici legítim de les seves competències. Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-nos un escrit, acompanyant còpia del seu DNI, NIE o passaport a c/Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat

El Banco de Alimentos de Cáritas Sant Joan, se llenó por Navidad

Varios de los efectos que ha tenido la pandemia del Covid en nuestra Cáritas Parroquial de Sant Joan Despí, son las dificultades de poder desplazarnos al Banco de Alimentos de la zona franca de Barcelona. Algunos de los voluntarios habituales en hacer esta tarea han sido y lo son de riesgo por el covid-19. Mientras que el resto de voluntarios,  les ha sido imposible durante varios meses, compaginar jornada  laboral de trabajo con la recogida del Banco de alimentos central.

La realidad ha sido que nuestras estanterías estaban del todo vacías. Ni una botella de aceite, ni un paquete de macarrones…… nada!

Las necesidades de nuestras familias  en Sant Joan Despí han ido creciendo en estos meses de pandemia, también el número de usuarios que necesitaban ser atendidos y nos demandaban bolsas con alimentos de primera necesidad. Además, venía Navidad y las familias tenían derecho a celebrarla con turrón y demás productos navideños en las mesas de sus hogares.

Para ello, los voluntarios de Cáritas Sant Joan Despí decidimos:

Ir al Banco de alimentos como recogida excepcional navideña.

Montar un estand solidario de navidad para la recogida de turrón para nuestras familias usuarias,  delante  de  la   parroquia.

Aceptar la donación de alimentos de una empresa, donante habitual de Cáritas Sant Joan.

Y POR FIN…. NUESTRO BANCO DE ALIMENTOS DE CÁRITAS SANT JOAN SE LLENÓ!

Por todo ello, tenemos que dar  gracias a Dios: Nuestro Banco de Alimentos por fin se llenó por Navidad. Unos días antes de las celebraciones navideñas, Cáritas parroquial de  Sant Joan Despí repartía a sus familias usuarias las bolsas con alimentos de primera necesidad (leche, pasta, aceite,  galletas, botes de legumbre, turrones…… y un montón de productos navideños)

También se les regaló la habitual planta navideña para alegrar sus hogares, en unas fiestas tan entrañables.


Gracias a todos y a todas por vuestra colaboración: Al Banco de alimentos que nos nutrió de alimentos de primera necesidad; a  los feligreses de nuestra parroquia, a las familias, personas mayores…. niños…. que se acercaron este sábado pasado a nuestro estand de recogida de turrón y productos navideños y nos trajeron y donaron con muchísimo cariño todo tipo de productos para nuestros usuarios; y a nuestros voluntarios, que entregan con su dedicación de tiempo y de actividad,  su corazón.

Gracias a mosén Ricard Hdez. por su apoyo, por su entrega  y por su siempre, calidez  espiritual.

Juntos, hemos hecho posible que haya podido ser una navidad para todos!   GRACIAS

Bon Nadal. Però per a tothom!

Aquest ha estat el lema de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya,  per aquesta campanya de Nadal. Perquè per a 1 de cada 5 persones aquestes festes seran de tot menys felices.

persona que visita a la seva veïna que esta sola

Arriba Nadal! Encara que enguany d’una manera ben diferent, amb els àpats, les abraçades i els moments compartits, reduïts a l’entorn familiar més proper. Les llums dels pessebres, els desitjos plens d’esperança, les alegres nadales… Però no ens enganyem, arriba el Nadal, però no per a tothom igual.

 • El 30% de les famílies no tindran una llar digne on celebrar aquestes festes.
 • Més de 280.000 persones ni tan sols podran comprar aliments per al dia de Nadal.
 • Més de 363.000 persones passaran al 2021 sense ni una sola abraçada i en absoluta soledat.

Plou sobre mullat

Ja abans de la pandèmia, des de Càritas s’alertava que prop d’un milió i mig de persones es trobaven en situació d’exclusió social a Catalunya, dades que posava de manifest el darrer informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, elaborat per la Fundació FOESSA. El retrat obtingut en aquest estudi, ens mostrava una societat fràgil on l’ascensor social havia deixat de funcionar, deixant les persones en una situació de precarietat i a la corda fluixa.

La crisi de la COVID-19 no ha fet res més que agreujar la situació de totes aquestes persones, que han estat les que han patit de manera més dura les conseqüències d’aquesta situació d’emergència sanitària, però també social. Des de Càritas Catalunya, es va realitzar un estudi sobre l’impacte de la pandèmia en les persones ateses per Càritas, que ha posat de manifest que ha estat una pluja que ha caigut sobre un terreny ja mullat, i que ha afectat a les persones en diferents àmbits.

En la primera onada d’aquest estudi presentat al mes d’abril, es va poder constatar que el 68% de les persones que viuen a les llars ateses per Càritas i que estaven en condicions de treballar estaven a l’atur. Això suposa un augment respecte el 47% que hi havia abans de la crisi de la COVID, i que ha afectat en un grau molt més elevat a les persones que treballaven en la economia informal.

Aquesta situació va desencadenar que els ingressos de les llars disminuïssin en un 33%, deixant 1 de cada 5 llars ateses sense cap mena d’ingrés. Per tant, també va augmentar el nombre de persones que es van adreçar a Càritas durant el confinament, fins i tot 1 de cada 3 persones, eren persones que feia anys que no havien estat ateses per Càritas o bé era la primera vegada que s’hi adreçaven.

A nivell d’habitatge la situació també va ser preocupant, el 49% de les persones ateses per Càritas va tenir dificultats per pagar les despeses d’hipoteca o bé de lloguer i el 45% reconeixia no poder fer front a les despeses dels subministraments.

Aquesta situació ha obligat a les famílies a reduir les despeses en la cobertura de necessitats tant bàsiques com l’alimentació o bé la compra de medicines i tractaments per malalties. Així doncs, a part de l’impacte directe de la COVID-19, el no poder seguir una dieta equilibrada, l’angoixa per la situació viscuda, etc… Ha fet que l’impacte a nivell de salut també hagi estat molt important.

La pobresa també rebrota

La segona onada d’aquest estudi que s’ha realitzat al mes de setembre i que es farà públic a principis del 2021, ens mostra que l’estiu va suposar un petit alleujament per a les llars, amb ingressos provinents sobretot de l’economia informal, que no han permès a les famílies sortir d’aquesta situació de precarietat.

Aquesta realitat, ja existent abans de la pandèmia, ens deixa molts reptes com a societat, però també com a comunitat que ens cal abordar. Cal posar la cura a les persones com a eix principal de qualsevol acció o decisió, garantir uns ingressos mínims que permetin l’accés a drets bàsics com l’alimentació, l’habitatge, la salut… La realitat ens mostra que l’Ingrés mínim vital i la Renda garantida de ciutadania, encara no estan arribant a totes les llars que ho necessiten, cal millorar l’encaix entre ambdues rendes, reduir-ne el temps de tramitació i garantir que no en quedin col·lectius exclosos.

Si alguna cosa ens ha demostrat aquesta pandèmia és la importància de sentir-nos comunitat, preocupar-nos per allò que els passa als altres, fer que Nadal entri a totes les llars.

BON NADAL I BONES FESTES PER A TOTHOM

SANT JOAN DESPÍ HA INICIAT UNA NOVA CAMPANYA PER OFERIR ALIMENTACIÓ, ROBA I ESTRIS BÀSICS A LES FAMÍLIES VULNERABLES

CÀRITAS PARROQUIAL DE SANT JOAN DESPÍ, MEMBRE DE LA TAULA DE COORDINACIÓ

La Taula de Coordinació de Sant Joan Despí, que aplega les entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables de la ciutat, promou la campanya ‘Butlleta Solidària’ amb la col·laboració de l’AVV Les Planes i el suport de l’AVV L’Eixample, la Comissió del Dinar Solidari, el Club de Bàsquet Sant Joan i els mercats municipals de Les Planes i del Centre. Amb aquest projecte es canalitzen part de les demandes de la ciutadania per organizar accions solidàries.

La iniciativa ofereix a la ciutadania la possibilitat d’adquirir una butlleta per un import de 5 euros, un donatiu que servirà perquè les famílies dels bancs dels aliments de la ciutat puguin comprar productes en el marc del projecte ‘Mercat Fresc als mercats municipals’ per tenir una dieta saludable i equilibrada amb fruites, verdures, peix i carn, i alhora, disposar d’electrodomèstics i béns bàsics de segona mà que necessiten, com poden ser neveres i rentadores. Amb un sistema de tiquets, les famílies tenen l’opció d’escollir els productes que s’adapten millor a les seves necessitats familiars.

Les butlletes es poden adquirir als mercats de les Planes i del Centre, a les seus de les associacions de veïns de les Planes i de l’Eixample, a la Comissió del Dinar Solidari, al Club de Bàsquet Sant Joan, així com en una setantena de comerços de la ciutat que s’han sumat a la campanya. Inicialment s’han lliurat 2.500 butlletes, amb les quals es recollirien 12.500 euros, tot i que l’objectiu és ampliar el número de tiquets a mesura que s’hi sumin altres entitats i comerços. Un cartell als aparadors identifica els establiments on es poden adquirir les butlletes.

El confinament i l’actual situació fan inviable l’organització de determinades activitats, i han aturat cites solidàries molt participatives a Sant Joan Despí, com són el Festival Solidari de l’AVV de les Planes, els actes de recol·lecta del Club de Bàsquet Sant Joan i de l’AVV l’Eixample o el Dinar Solidari. Lluny d’aturar-les, aquesta situació les ha empès a buscar una alternativa per continuar col·laborant amb les famílies més vulnerables de la ciutat.

La campanya de la Butlleta Solidària és un autèntic exemple del treball en xarxa de les entitats i l’Ajuntament a través de la Taula de Coordinació. Aquesta taula està formada per Càritas Parroquial, Creu Roja, l’Església Evangèlica, Solidança i els Serveis Socials de l’Ajuntament. En l’actualitat, unes 180 famílies són beneficiàries dels bancs d’aliments de Sant Joan Despí, i reben suport municipal a través de vals d’alimentació.

Font: Ajuntament de Sant Joan Despí

FAMÍLIES ATESES PER CÀRITAS EN SITUACIÓ DE POBRESA SEVERA

Portada de l'informe Impacte de la COVID-19 en les persones ateses per les Càritas catalanes

Gairebé 2 de cada 3 famílies ateses per Càritas a Catalunya es troben en situació de pobresa severa

Càritas Catalunya publica una investigació realitzada durant els mesos de maig i juny per conèixer quin ha estat l’impacte de la crisi social i econòmica causada per la COVID-19 en les llars acompanyades per les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. L’informe amb el títol “L’impacte de la COVID-19 en les famílies ateses per les Càritas amb seu a Catalunya” avalua l’impacte que la crisi està tenint en diferents aspectes com l’ocupació, la situació econòmica, l’habitatge, les xarxes de suport o la salut a partir de 550 entrevistes realitzades a llars catalanes acompanyades per Càritas.

“Aquesta situació no està afectant a totes les persones per igual, sinó que l’impacte ha estat més evident en aquelles llars que ja estaven en una situació de major precarietat”, ha indicat Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. L’entitat, juntament amb la Fundació FOESSA ja advertien en l’informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, que prop d’un milió i mig de persones a Catalunya es trobaven en situació d’exclusió social durant el 2018.

Impacte en l’àmbit laboral

Durant el mes d’abril, un 68% dels membres de les llars ateses per Càritas en condicions de treballar estaven a l’atur, el que suposa un augment de 21 punts percentuals respecte a principis de març, que eren el 47%. Es tracta de llars amb grans dificultats per accedir al mercat laboral formal, però també a l’informal.

L’impacte és més evident en les llars formades per persones d’origen estranger, pel pes que tenen les feines informals en aquestes llars. L’1 de març, un 10% dels components d’aquestes llars treballava en l’economia submergida, mentre que en les famílies de nacionalitat espanyola suposava un 2,8%. Aquesta realitat afecta greument a la situació econòmica de les persones sense contracte, no només per la pèrdua dels ingressos, sinó per la impossibilitat d’accedir a les prestacions d’atur o als expedients de regulació temporal decretats per l’estat.

Situació econòmica de les llars

Els ingressos de les llars ateses per les Càritas catalanes s’han vist reduïts en un 33%. Les famílies ingressen, de mitjana, uns 536€ mensuals. Actualment, 1 de cada 4 llars no disposa de cap ingrés.

“1 de cada 3 persones (36%) que ha acudit a Càritas durant la COVID-19 és nova o feia més d’un any que no se l’atenia. Si aquesta crisi s’allarga en el temps i no es prenen les mesures adients, més famílies es veuran obligades a demanar ajuda a l’administració o a les entitats socials”, ha advertit el president de Càritas Catalunya. I és que gairebé 2 de cada 3 famílies ateses per Càritas a Catalunya, concretament el 65,2%, es troben per sota del llindar crític de la pobresa severa. Abans de la COVID-19, eren el 49,7% de les famílies, el que suposa un increment d’un 15,5% en només dos mesos.

persona davant d'una nevera

Situació de l’habitatge

La meitat de les llars ateses per Càritas han tingut dificultats per fer front a les despeses de la hipoteca o el lloguer (49%), i el 45,6% admet que no té prou diners per pagar les despeses de subministraments.

El 36% de les famílies han hagut de reduir les despeses d’alimentació, provocant que no hagin pogut seguir una dieta adequada. S’ha arribat a l’extrem que un 18,8% ha deixat de comprar medicaments. La incidència d’aquesta situació en les llars amb menors a càrrec ha generat dificultats per conciliar la cura dels infants i el treball. Un 12% de les llars admeten que han renunciat a una ocupació o feina per tenir cura dels infants.

De la mateixa manera, la situació ha fet aflorar la bretxa digital existent, ja que el 13% de les llars no disposen de connexió a internet i el 35,8% no té les habilitats necessàries per fer tràmits en línia. La impossibilitat de fer tràmits de manera digital exclou a moltes llars de les oportunitats d’accedir a ajudes, feines o formació. Finalment, en el 61% de les llars, la crisi econòmica i sanitària, sumada a la situació de confinament ha provocat un increment de l’ansietat i els problemes per dormir i un 17% de les famílies han constatat que els conflictes a la llar han augmentat arran de la situació.

Riscos i reptes que planteja la crisi de la COVID-19

Des de Càritas, s’ha remarcat la importància de la comunitat, destacant que cal impulsar estructures comunitàries que afavoreixin espais de cohesió social. Les entitats socials del tercer sector tenen un repte en la construcció d’aquests espais i en el foment de la participació tant de les persones destinatàries de l’acció com de les persones que pertanyen a la comunitat.

Així mateix, cal que l’administració impulsi polítiques públiques d’habitatge encaminades a facilitar l’accés i el manteniment d’una llar assequible per a tothom. Pel que fa als ingressos, és necessari un encaix correcte entre l’ingrés mínim Vital (IMV) i la renda garantia de ciutadania (RGC), garantint que ambdues siguin complementaries. Finalment, cal ampliar la cobertura de l’IMV a tots aquells col·lectius que estan exclosos, com les persones en situació administrativa irregular, els joves d’entre 18 i 22 anys o les persones en situació de sense llar.

 

CÀRITAS PARROQUIAL DE SANT JOAN DESPÍ

DAVANT DEL CORONAVIRUS cadaGESTcompta

Des de Càritas parroquial de Sant Joan Despí, et convidem a ajudar-nos. A la nostra població hi ha moltes necessitats i les famílies ho passen malament, a conseqüència del covid. Han perdut les seves feines i moltes  es troben en situacions molt precàries.

Fes un ingrés a la nostra compta de Càritas Sant Joan. Amb el teu esforç, les ajudes molt. Amb els vales que des de Càrites els hi donem, poden anar a  comprar menjar i els productes de primera necessitat que mes falta els fa.  Ajudan’s, si us plau!

La Caixa:  IBAN: ES35 2100 3138 3122 0023 9871

Si necessites un certificat del teu donatiu per la deducció  de la declaració de la Renta, envia un e mail amb les teves dades (nom, NIF, adreça i correo electrònic) a:  caritassantjoan@caritassantfeliu.cat

 

CÀRITAS NO TANCA NI ATURA LA SEVA ACTIVITAT

Tot i la situació d’excepcionalitat motivada pel decret d’estat d’alarma a causa de la crisi del COVID-19, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat I LES CÀRITAS PARROQUIALS han continuat amb la seva tasca acompanyant a les persones en situació de vulnerabilitat.

 

Homes del CA Abraham de Càritas treballant

 

Davant d’aquesta realitat motivada per la pandèmia del COVID-19, Càritas no tanca. Com ja s’ha anat informant, durant aquestes 3 setmanes que portem de confinament, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ha intentat mantenir la seva activitat d’acompanyament a les persones que més ho necessiten i que s’apropen, encara que sigui de manera virtual, a Càritas. Hi ha una coordinació permanent amb totes les Càritas parroquials del nostre territori, amb la resta de Càritas de Catalunya i també amb la confederació de Càritas Espanyola. També s’està treballant amb altres entitats del tercer sector, del teixit associatiu de diversos municipis i també amb els serveis socials municipals.

Seguint tot el seguit de recomanacions i mesures de protecció tant per als professionals, voluntaris com els propis participants, que s’han anat donant des de les diferents administracions i per part dels experts sanitaris, hem intentat mantenir tots aquells serveis de cobertura de necessitats bàsiques i d’acompanyament a les persones més vulnerables, conscients de que en aquests moments de patiment, és quan les persones més necessiten del nostre suport.

Càritas no tanca ni atura la seva activitat

Així doncs, en aquestes tres setmanes intenses de feina, en que el confinament ha dificultat la tasca de Càritas, hem mantingut la nostra atenció des dels diferents programes:

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

 • Les treballadores socials fan per telèfon el seguiment i acompanyament necessari de les famílies o persones a les que ja s’atenia.
  S’ha habilitat un canal de consulta/acompanyament psicològic tant per a treballadores com persones ateses.
 • S’atenen demandes de persones i famílies que fins ara no havien rebut suport de Càritas i es treballa coordinadament amb els serveis socials de tots el municipis per donar-hi resposta.
 • Es fa seguiment i acompanyament telefònic de les persones grans soles del programa d’acompanyament amb Cor, i es mira de donar resposta a demandes concretes (compra d’aliments, medicaments…).

AJUDA EN NECESSITATS BÀSIQUES

 • Es continuen fent les ajudes econòmiques necessàries per a les persones i famílies que ho necessiten.
 • En algun municipi s’ha cobert de forma molt puntual la demanda de roba.
 • En 27 municipis es continuen lliurant aliments, en la majoria de casos amb el suport dels serveis socials municipals, d’entitats i col·laboradors a títol personal.

HABITATGE SOCIAL i SENSE LLAR

 • Les agents de Càritas fan per telèfon el seguiment i acompanyament necessari de les famílies. També de les persones que hi ha acollides als 43 habitatges socials, 7 pisos compartits i als 9 pisos de l’Olivera de Gelida. En total s’acompanya a 189 persones.
 • Per altre banda, les treballadores del CA Abraham, per a homes sense llar de Vilafranca, cobreixen l’atenció 24 hores al dia i 7 dies a la setmana dels 7 homes que hi resideixen des del moment de confinament.

FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

 • Es continua fent seguiment i acompanyament telemàtic de les persones que es trobaven en processos de formació o inserció laboral.
 • Les educadores dels centres d’aprenentatge de la llengua continuen el contacte amb les participants dels cursos, a través d’exercicis per fer a casa.

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

 • Els educadors i educadores de reforços educatius i Brúixoles mantenen el contacte amb els infants i adolescents. Amb creativitat, proposen activitats per mantenir la relació, i ajuden en les tasques telemàtiques que els posen des de les escoles i instituts.

COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

 • A través de la web i de les xarxes socials. S’intenta transmetre tota la informació sobre el moment actual i l’activitat que es desenvolupa des de Càritas Diocesana.
 • S’ha posat en marxa la campanya de captació conjunta de les Càritas diocesanes de l’estat pel COVID-19 “Cada GEST compta”.
 • S’han atès demandes de mitjans de comunicació del territori.
 • S’ha publicat un butlletí especial (si el voleu, podeu llegir-lo i us hi podeu subscriure aquí)

BRINS D’OPORTUNITATS

 • Es mantenen contractades les 14 persones més els tres tècnics que hi havia abans de decretar-se l’estat d’alarma. Per ara, atenent al perfil dels treballadors, S’ha descartat fer un ERTO i és manté el 100% del sou a tothom. Hem rebut demandes per començar nous serveis en el camp de l’acompanyament a la llar de persones grans. Això ha permès, almenys parcialment, que poguessin seguir treballant. Pots contactar-hi a www.brinsoportunitats.cat  o al 683 47 47 41.

ADMINISTRACIÓ

 • Tot l’equip continua treballant amb tota la normalitat que és possible atenent les demandes dels territoris. Una feina imprescindible per que Càritas no tanca.

Gràcies

Finalment, des de Càritas, volem transmetre el més profund agraïment a totes aquelles persones que amb el vostre suport ens ajudeu a seguir estant al costat dels que més ho necessiten. És en aquests moments quan des de Càritas necessitem més l’ajuda de totes i de tots. Cada GEST compta.

Acabem compartint la iniciativa de la Cadena 100 i dels més de 30 artistes. Amb la seva versió de la Cançó Resistiré,  donaran tots els beneficis obtinguts per la seva reproducció a través de Youtube a la confederació de Càritas espanyola.

ACABA OTRO CURSO EN CÁRITAS SANT JOAN

En este mes de Julio ha terminado un curso intenso, dedicado totalmente a las personas y familias que están pasando por problemas y dificultades económicas y sociales en Sant Joan Despí.

Los voluntarios de Cáritas Sant Joan, un año más, hemos entregado todos nuestros  esfuerzos a acoger, escuchar y ayudar a nuestras familias y usuarios que están pasando por  necesidades. Para ello, hemos hecho acogida periódica y hemos ayudado con la entrega de alimentos.  Todo ello ha sido posible con la pequeña labor del día a día de nuestros voluntarios que han cuidado que esto pueda ser así. A continuación os explicamos cómo trabajamos desde Cáritas Sant Joan.

 

LOGÍSTICA, BANCO DE ALIMENTOS Y REPARTO

 • Nuestro pequeño banco de alimentos local ha de estar semana a semana  nutrido:
  • Un voluntario, todos los lunes, miércoles y viernes,  ha recogido de un centro comercial de Sant Joan que nos viene donando alimentos diversos:  embutidos, comida preparada, yogures,  carne y pollo.
  • Banco de Alimentos de Barcelona nos nutre una vez al mes también de alimentos diversos como: latas, aceite, arroz, leche, pasta……. Dos voluntarios van con una furgoneta a realizar estas recogidas.
  • La Asociación «La Nau» colabora también mensualmente con productos de limpieza e higiene personal (jabón de la ropa, gel de baño, champús…). Voluntarios van con una furgoneta a realizar estas recogidas.
  • En la iglesia se recogen también de forma regular  productos que donan nuestros parroquianos. (leche, arroz, legumbre…). Hay un voluntario pendiente del punto de entrega.

 • El equipo de voluntarios de logística se encarga de ir a recoger todos los alimentos y productos, descargarlos y dejarlos en nuestro local. El equipo de alimentos se encarga de recibir, ordenar y colocar minuciosamente cada uno de los mismos. Luego se preparan las bolsas para repartir a los usuarios. Se hacen de forma personalizada, de manera que una familia con 4 niños pueda llevarse alimentos más indicados para los mismos (galletas, cacao en polvo, leche, pasta…..) y cantidad proporcional a sus necesidades. Una persona sola tendrá un lote de acuerdo con sus necesidades y edad.

 

 • Otros voluntarios, el equipo de reparto,  realizan la tarea del «reparto quincenal» de bolsas.  Reciben  y acogen a las familias y personas usuarias en nuestro local parroquial, y se les hace entrega de las mismas. Aprovechamos para interesarnos por ellas, preguntar por sus problemas, darles ese cariño que necesitan y tenderles esa mano amiga que les ayuda en esos momentos de dificultad por los que están atravesando.

 

ACOGIDA DE PERSONAS

 • El equipo de voluntarios de acogida vienen realizando desde hace años una labor de atención a las personas que se dirigen a nuestra organización con un problema, una necesidad….  Todos los miércoles, de 16 hr  a 17 hr. de la tarde se acoge y se recibe, se atiende y se escucha, se analiza qué les preocupa y se mira de encontrar una solución. Nadie se puede ir del salón parroquial sin soluciones, sin una luz de esperanza y con el corazón triste y afligido.
   • Necesidades de alimentos y productos de primera necesidad, que nos vienen a través de la trabajadora social del ayuntamiento.
   • Necesidades dinerarias por problemas económicos (recibo de la luz, transporte, vivienda, libros escolares …..)
   • Necesidades formativas y de re-inserción social (se derivan a Cáritas Diocesana de Sant Feliu)

EQUIPOS DE GESTIÓN Y PRESENCIA EN ACTOS

 • Otros voluntarios, los del equipo de administración y gestión,  dedican su tiempo y esfuerzo dentro de Cáritas Sant Joan a actividades necesarias para la entidad, como puede ser la organización interna, la tesorería y pequeña contabilidad,  la comunicación, la preparación y asistencia a ferias  y eventos, la representación ante organismos públicos…..

Todos, todos, del primero al último, del último al primero, FORMAMOS UN GRAN EQUIPO. Nuestra satisfacción son las miradas de alivio, los abrazos cálidos de nuestros usuarios. Somos, todos juntos, como una pequeña gota de agua que calma la sed de aquellos que no tienen o no saben como vivir con lo poquito que tienen.

ACTIVIDADES DE ESTE VERANO 2019

Este fin de curso, y como ya es habitual, varios alumnos y alumnas del Instituto de Sant Joan Despí, han realizado durante toda una mañana una recogida de alimentos en nuestros centros comerciales de la población.  Los han traído hasta nuestro local y han ayudado a nuestros voluntarios a su orden y colocación. En pocas palabras, han vivido una mañana «como voluntarios». Al final de la misma, se les ha hecho entrega de un diploma de Cáritas Sant Joan, agradeciendo su labor y dedicación.

También, Cáritas de sant Joan, dentro de la organización La Taula formada por Cáritas, Iglesia Evangelista y Cruz Roja,  ha tenido presencia en la recogida de alimentos que se hace de forma anual en nuestra biblioteca, con motivo de los actos de inauguración de la fiesta mayor. Este año se han recogido alrededor de 500 kilos de alimentos.

En este curso que acaba,  comentar  también que hemos tenido que cerrar por temas logísticos y con mucho pesar,  nuestro ropero de Pla del Vent, donde la importante labor de nuestro equipo de voluntarios del ropero, ha sido fundamental durante muchos años en Sant Joan Despí. Pilar, su fundadora  y el resto de voluntarios, estamos  acabando de perfilar otros proyectos necesarios que podrán llevarse a cabo en estas instalaciones de Cáritas, junto a la iglesia de Santa María de Pla del Vent.

 

Y finalmente, y como actividad ya habitual en cada curso, está nuestra tradicional cena de voluntarios, donde celebramos y compartimos la alegría de poder servir juntos. Ser voluntarios de Cáritas Sant Joan Despí es un orgullo y satisfacción de cada uno de nosotros. Despedimos un curso, paramos unas semanitas por las vacaciones para recargar pilas, pero volvemos enseguida. Las necesidades y los problemas de nuestras familias no esperan y nos necesitan.  Feliz verano para todos y gracias por toda vuestra ayuda y colaboración!

CÁRITAS LANZA SUS PROPUESTAS POLÍTICAS PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, ANTE LAS ELECCIONES DEL 28 DE ABRIL PRÓXIMO

Presenta a todos los grupos políticos 8 medidas prioritarias para proteger “la dignidad de las personas y sus derechos”
Como viene siendo habitual ante la convocatoria de elecciones generales, Cáritas Española hace público su documento de Propuestas en el que –como se afirma en su introducción— se ofrecen al conjunto de las fuerzas políticas una serie de medidas prioritarias para proteger “la dignidad de cada persona y los derechos que le son inherentes” y promover “la fraternidad y el bien común” que sirvan para construir “una sociedad humana, justa y democrática”.
Bajo el título “Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019”, el documento desarrolla un total de 8 medidas concretas, que ya han comenzado a presentarse a los distintos grupos del arco parlamentario.
El objetivo de las mismas es, como se explica en el preámbulo del documento, “el de servir a la transformación de la realidad aportando al debate público, desde nuestra presencia diaria en las fronteras de la exclusión social, algunas ideas, tan urgentes como factibles y constructivas, para que las distintas formaciones políticas puedan articular respuestas cercanas, eficaces y de calidad a las necesidades de los más vulnerables”.
Papel de Cáritas como agente de transformación social
Cáritas reivindica su papel como agente activo de transformación de la sociedad, tanto a nivel local como global. Una misión que viene refrendada por su importante base social (84.000 voluntarios y más de 3 millones de personas participantes en España y en proyectos de cooperación internacional) y su amplia presencia territorial (70 Cáritas Diocesanas y casi 6.000 Cáritas Parroquiales) como organismo cualificado del servicio organizado de la fraternidad de las comunidades cristianas.
La necesidad de poner sobre la mesa estas Propuestas se basa, también, en la alerta lanzada por la última Asamblea General de Cáritas en su declaración final, donde se señala que “somos testigos de cómo, mientras aumenta la escandalosa acumulación de riqueza en manos de unos pocos, siguen siendo muchas las personas y familias que carecen cada día de unos recursos mínimos que les permitan satisfacer con dignidad sus necesidades básicas”.
Justicia social incompleta
Cáritas entiende que estas situaciones no son el fruto de la casualidad, sino consecuencia de una justicia social incompleta y que, por tanto, deben ser abordadas mediante una acción pública de incidencia política que ponga en juego dimensiones tan hondas como la libertad, la justicia, y la solidaridad.
Como se puede leer en la introducción de las Propuestas, “urge articular un marco legislativo que garantice plenamente los Derechos Humanos y proteja la dignidad de toda la ciudadanía, en cumplimiento y desarrollo de las recomendaciones hechas por Naciones Unidas a España en los últimos años”. Y se añade: “Al estilo de Jesús, que siempre puso a las personas en el centro, trabajamos para que los intereses económicos no estén nunca por encima de la dignidad de los seres humanos, especialmente de todos los olvidados”.
Esta es la razón por la que, recordando a la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los pobres de 2017, “no podemos callar cuando no se reconocen ni respetan los derechos de las personas”.
Las 8 Propuestas
Estas son, en síntesis, las 8 Propuestas que Cáritas presenta ante la convocatoria electoral del 28 de abril:
 1. Ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y del Protocolo adicional de 1995. Cáritas propone que el Reino de España ratifique la Carta Social Europea revisada y su Protocolo de 1995 de reclamaciones colectivas, con objeto de hacer posible que los derechos contemplados en ella –entre otros, la protección frente a la pobreza– sean una realidad para todas las personas en todo el territorio del Estado.
 2. Garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza. Cáritas propone un sistema de garantía de ingresos mínimos de ámbito estatal para que toda persona en situación de pobreza tenga derecho a un ingreso mínimo como medida imprescindible frente a la pobreza.
 3. Acceso al derecho humano a la vivienda. Cáritas propone la adopción de políticas públicas que hagan efectivo el Derecho Humano a la vivienda para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social y una reforma legislativa que proteja a los hogares vulnerables en caso de desalojo.
 4. Inclusión plena del empleo del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Cáritas propone realizar los cambios legislativos necesarios para que las personas empleadas en este sector alcancen la plena equiparación de derechos y tengan garantizada una protección social completa, tal y como establece la Ley General de la Seguridad Social.
 5. Garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados y su tránsito a la vida adulta. Cáritas propone modificar la legislación de extranjería con respecto a los menores extranjeros no acompañados de acuerdo a lo establecido en el marco internacional de la Convención sobre los derechos de la Infancia y la Adolescencia para garantizar no sólo su protección sino su tránsito a la vida adulta.
 6. Garantizar los derechos humanos también en los procedimientos de expulsión. Cáritas pide la derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, con la que se pretende dar visos de legalidad a unos procedimientos de expulsión sumaria que se realizan sin ningún tipo de garantía.
 7. Luchar contra el cambio climático y garantizar el derecho a la energía. Cáritas propone la adopción de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como medidas activas para garantizar el derecho a una energía limpia para todas las personas.
 8. Fortalecer la política de desarrollo y cooperación internacional. Cáritas demanda una política de desarrollo regida por los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, que cuente con más recursos y de más calidad, y que fortalezca el rol de la sociedad civil.

Con objeto de difundir a la opinión pública el contenido de estas Propuestas, se han preparado unas infografías en las que de forma muy directa se sintetiza el contenido de cada una de ellas.

NAVIDAD Y REYES EN CÁRITAS SANT JOAN

Un año más, los voluntarios de Cáritas de San Joan Despí han podido celebrar junto con las familias, niños y personas usuarias que  viven solas estas celebraciones de Navidad, año nuevo y Reyes tan entrañables.

Con el lema «Esta Navidad sé parte de la solución contra la pobreza» se animó a que la ciudadanía de Sant Joan colaborara en nuestro stand solidario de recogida de productos navideños. Y realmente, se acercaron muchas familias y personas trayendo turrones, neulas, polvorones…..  También aportaron productos de primera necesidad como leche, aceite, pasta, legumbres y cacao. La verdad es que los voluntarios nos sentimos muy contentos de la recogida tan especial que pudimos realizar, gracias a la generosidad y buenas intenciones de muchas personas. A todos ellos, muchas gracias!!

CENA DE NAVIDAD

Ese mismo sábado, previo a la Navidad, se celebró la habitual cena de Cáritas. Los voluntarios prepararon  el salón parroquial y  una mesa especial navideña. Nuestro mosén Ricard la bendijo y compartimos todos juntos una excelente velada en familia. Para terminar, villancicos, panderetas, alegría y mucho cariño. Este año hasta pudimos disfrutar de preciosas melodías  tocadas en violín  y una dulce voz  solista cantándonos el «Aleluya»! compartiendo todos juntos, momentos de la noche, entrañables.

 

ENTREGA DE LA PLANTA, LOTE NAVIDEÑO Y CARTA A LOS REYES MAGOS

Como cada año también, se realizó la entrega  a cada familia de una planta navideña y un lote de productos para acompañar cada uno de los hogares de nuestros usuarios. Así como también se llevó a cabo  la sesión de «escribir la carta a los Reyes con dibujos» de nuestros niños, hijos de nuestras familias.  Evidentemente sus majestades de Oriente  hicieron todo lo posible porque cada niño pudiese tener ese juguete con el que soñaba y alguno más si era posible.

Cáritas ha estado, está y estará acompañando a las personas más vulnerables, a las familias, niños y mayores  que necesitan no sólo sustento material sino también acompañamiento, escucha y cariño.

Gracias de nuevo a todos los que nos habéis ayudado en estas Navidades y a lo largo de este año 2018  a conseguirlo!! 

FELIZ AÑO 2019 DE PARTE DE

TODO EL EQUIPO DE CÁRITAS SANT JOAN DESPI

Aquest Nadal Sigues part de la solució contra la pobresa

 
Per segon any consecutiu i sota el lema «Sigues part de la solució contra la pobresa», les Càritas ubicades en territori català han unit forces per fer arribar un missatge d’esperança, on es convida a tothom a ser part de la solució dels problemes que pateixen les persones més vulnerables de la nostra societat.
Les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya es coordinen per segon any consecutiu per fer arribar un missatge d’esperança a tota la població catalana. La missió de Càritas és acollir i acompanyar les persones que més ho necessiten, i amb el suport de gairebé 16.000 particulars i més de 1.700 empreses, sumada a la feina dels més de 500 professionals i 13.000 voluntaris/es, Càritas ha pogut atendre a 321.287 persones a Catalunya durant l’any 2017.
Amb tot, els problemes socials continuen ben presents en el nostra dia a dia, i aquest Nadal des de Càritas vol centrar-nos en algunes  de les diferents problemàtiques estructurals que s’haurien d’abordar amb caràcter d’urgència com l’habitatge i la mobilitat humana forçada. Nadal és un temps que porta a la memòria l’escalfor de la llar que protegeix del fred del carrer, les trobades al voltant d’una taula compartint els darrers moments de l’any i els bons desitjos per al que comença.
Aquests records, que ens semblen tan quotidians, no els han pogut gaudir una part prou important de la nostra societat prop del 30% de les famílies i persones soles que Càritas ha atès durant l’any 2017 a Catalunya, i que tenen dificultats per a poder accedir a un habitatge, o totes les persones que s’han vist forçades a abandonar les seves llar i països d’origen, i que estan intentant refer les seves vides, sovint veient vulnerats els seus drets i la seva dignitat, fins i tot havent de començar un nou any en camps de refugiats, en condicions lamentables.
Malgrat aquestes dificultats, des de Càritas es treballa amb el convenciment que tothom mereix una llar on construir els seus records vitals, on sentir-se protegit i on recuperar forces per començar un nou dia.  La mobilitat és un dret de totes les persones, quelcom que hauria de ser normal i un fet que ha estat una constant en la humanitat. Aquest Nadal, les anades i vingudes de familiars, amics… les trucades i missatges de felicitació entre persones que estimem, però de les que ens separa la distància o els retrobaments, ens haurien d’ajudar a comprendre, que això és la normalitat i no que hi hagi persones vegin vulnerades les seves llibertats.
Per això des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, volem convidar-vos a ser part de la solució d’aquestes situacions d’injustícia que pateixen tantes persones, a revertir aquesta societat del descart i a reclamar una societat que posi a la persona en el centre.
Us desitgem que tingueu un molt Bon Nadal, ple d’esperança i amb els millors desitjos per al nou any.    Càritas Diocesana de Sant Feliu

PRESENCIA DE CÁRITAS EN LA 19 FIRA DESPÍ

Un año más, y con la participación de unos 80 stands, entre comercios, profesionales y diferentes empresas  de Sant Joan Despí se ha celebrado hoy, sábado 6 de Octubre del 2018, esta  FIRADESPÍ, número 19 en nuestra población.

Cáritas Parroquial de Sant Joan ha tenido presencia, en un stand situado justamente en la esquina de la calle Bon viatge i la calle Torrente d’en Negre.

 

Comentar que, desde las 10 hr. de esta mañana hasta las 21 hr. de esta tarde, han pasado por nuestro stand diferentes personalidades políticas, muchísimas familias y personas diversas de nuestra población y colindantes.  Con el lema de nuestra Cáritas Diocesana «Comprometidos con las personas», muchos de ellos se han interesado por nuestra labor social de acogida y atención a las personas, nuestra ayuda y nuestro acompañamiento, sobretodo a las familias. Altamente sensibilizados, nos han dado palabras de aliento a nosotros, los voluntarios, para que prosigamos con esta labor por muchos años.

 

También se han ido acercando, aportando alimentos de primera necesidad, como aceite, legumbres, galletas, leche y otros. O bien,  dando y aportando en forma de «donativo de dinero».  Agradecer por tanto a TODOS, esa entrega desinteresada recibida de una manera o de otra.

Comentar que hemos tenido un globo y caramelos para cada niño que se acercaba. Y una sonrisa y una mirada de agradecimiento para todo aquel que ha venido  a nuestro stand.

 

 

Desde nuestra Cáritas Parroquial y desde nuestra Diocesana, de la cual dependemos: acogemos, atendemos, trabajamos con las comunidades cristianas, sensibilizamos y denunciamos. A través de los diferentes proyectos de Cáritas Diocesana de Sant Feliu, se desarrollan y se llevar a cabo acciones en:  Infancia, formación y desarrollo sociolaboral, personas sin hogar, habitage social y soporte a las necesidades básicas (ayudas, ropa, alimentos, etc.)

 

Gracias de nuevo a todos por vuestra acogida e interés por nuestro stand y nuestra labor. Gracias por vuestra colaboración y ….  nos emplazamos hasta el año que viene, en una próxima Firadespí de nuestra población de Sant Joan.

VACANCES MOLT ESPECIALS: VOLUNTARIS ARRANCANT SOMRIURES A LA GENT GRAN

geda_voluntaris_gent_gran_Caritas_barcelona

13 voluntaris visiten tres residències, cada 15 dies, per amenitzar els matins de les persones grans

És dissabte, són les 11 del matí i fa molta calor. Tot i això, estem davant de la residència Nogués, amb la Sandra i el Pau. Arriba també el Josep Maria amb la seva dona i els dos fills, el Jan de 3 anys i la Milena de 9 mesos, i la guitarra a l’esquena. També arriba la Judit, l’Antonio i més tard el David amb la seva filla Sira que avui tenia molta son i li ha costat aixecar-se. Tots ells són voluntaris. Entrem a la residència i pugem al primer pis: unes 22 persones grans estan al menjador. Uns estan endormiscats , altres miren la tele, i alguns altres tenen la mirada perduda de la demència.

Uns quants voluntaris comencem a saludar a totes les persones de la sala una per una. Mentre, el Josep Maria desenfunda la guitarra, treu l’atri i els cançoners i es prepara per animar l’ambient. Comencem a cantar i les cares dels presents comencen a canviar. Sembla que les cançons els porten records però les canten totes: cobles, cançons d’estiu dels anys 60, cançons de tuna, havaneres… De tant en tant, el Pau fa jocs de malabars. Quina habilitat! La Maria Lluisa, la cuidadora de la residència, va repartint aigua i sucs. Alguns volen picar de mans i el got els hi fa nosa…i quan acaba la ronda va aixecant a alguns d’ells per portar-los al bany , sempre amb un somriure i dient alguna paraula amable. Fins i tot amb els que poden, s’anima a fer algun pas de ball! La veritat és que mai agrairem prou als cuidadors de gent gran la feina que fan, malgrat sigui un dels convenis més mal pagats del sector.

Han passat dues hores, els somriures, el picar del mans , les corredisses del Jan , la Sira i les rialles de la Milena han omplert el menjador. Entre cantar tots plegats, els jocs de malabars i la feina de mirar als petits se’ls hi ha passat l’estona volant. Avui el grup GEDA de voluntaris a residències s’acomiada fins al setembre.

Què és el projecte GEDA?

El projecte GEDA –les sigles del qual signifiquen Grup d’Estimulació i Dinamització de gent gran– permet establir vincles de relacions intergeneracionals entre persones grans i joves que volen compartir temps i afecte.

Cada 15 dies, els voluntaris d’aquest projecte repeteixen aquesta activitat en tres residències. En total, són un grup de 13 voluntaris i amics que ho fan des de fa molts anys. Gràcies voluntaris per la vostra disponibilitat i alegria, gràcies a cadascun de vosaltres, i gràcies en nom de les persones grans a les quals ompliu d’alegria unes hores els dissabtes al matí.

 

Font: Càritas Diocesana de Barcelona

CELEBRACIÓ DEL 5é ANIVERSARI CÀRITAS DIOCESANA I DE LA 1ª ASSEMBLEA

Prop de 200 persones han participat en la 1a Assemblea de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, que s’ha celebrat coincidint amb el 5é aniversari de la seva constitució formal.

Després de 5 anys de la constitució de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, s’ha celebrat la 1a Assemblea, un òrgan de diàleg i un espai de participació, que ha de servir per poder establir les línies estratègiques de la institució de cara als propers anys.

Des del passat mes de novembre del 2017 i fins al mes de gener del 2018, es va realitzar la fase prèvia on a través d’unes sessions de treball en grups, al voltant de 440 agents de Càritas, tant persones voluntàries, consiliaris, personal contractat com socis i prop de 1.100 participants dels projectes i l’acció de Càritas, van  respondre uns qüestionaris sobre com es treballa a la institució, en base a la metodologia del VEURE, JUTJAR, ACTUAR i amb la base dels 4 fonaments del Model d’Acció Social de Càritas ( La persona en el centre, l’Amor com a motor, l’Església com a signe i La realitat com a marc). El mes de febrer, ha servit perquè l’equip motor de tot aquest procés, elaborés les conclusions recollides en els diversos grups  i una proposta d’eixos de treball, que ha de ser la base per elaborar el nou pla estratègic de Càritas diocesana per als propers anys.

Aquest passat dissabte dia 17 de març, s’ha celebrat formalment l’Assemblea, en la que han participat al voltant de 200 persones, entre elles Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, els membres del consell de Càritas diocesana, els membres de les juntes de les diferents Càritas parroquials i interparroquials, el personal contractat i altres convidats. La jornada ha començat amb una ponència a càrrec de Jesús Pérez Mayo, director de Càritas Diocesana de Mérida-Badajoz, sobre “la Càritas que volem per al Futur” i tot seguit ha estat el torn per presentar les conclusions del procés participatiu. Aquesta aturada per pensar en el treball que es realitza des de Càritas en els diferents nivells, ha permès identificar i prioritzar unes línies de treball de cara al futur, que s’hauran de concretar per mitjà de l’elaboració d’un nou pla estratègic.

Aquests eixos són els següents:

 • Acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa perquè siguin protagonistes del seu propi procés i per situar-les al centre de la nostra acció.
 • Fonamentar i aprofundir en “l’amor a l’altre” com a signe d’identitat de Càritas.
 • Estar i fer amb la comunitat cristiana.
 • Conèixer les problemàtiques socials del nostre entorn, fer-les visibles i buscar els mitjans al nostre abast per eradicar-les.

En aquestes conclusions s’ha evidenciat la preocupació dels diferents agents de Càritas, per vetllar que les persones siguin les veritables protagonistes de les seves accions, vetllar pels seus drets i per la seva dignitat i que participin de manera real en el treball de Càritas. Un altre aspecte a destacar és la importància que es dóna a que Càritas estigui arrelada a les parròquies, que l’acció d’aquesta sigui l’acció de les comunitats cristianes a favor de les persones que més ho necessiten. Que aquestes comunitats coneguin i comparteixin aquesta feina tant d’exercici de la Caritat, com aquest encàrrec de denunciar i sensibilitzar sobre les injustícies i la realitat que viuen les persones que s’apropen a Càritas.

Aquests eixos generals, s’han pogut concretar a nivell més local i es treballarà de forma particular en les diferents Càritas parroquials i interparroquials, de manera que es podrà posar l’accent en els diferents aspectes, en funció de cada realitat i del treball de reflexió realitzat en cada grup de Càritas parroquial.

Un cop arribada l’hora del dinar, ha estat el moment de compartir la taula, amb un to més festiu,  i celebrar aquests 5 primers anys de vida de la Càritas Diocesana, bufant les espelmes del pastís. A nivell institucional hi hagut els parlaments de Mons. Agustí Cortés, d’en Francesc Roig, president de Càritas Catalunya,  d’Emilio López, com a representació de Càritas Española i d’en  Joan Torrents, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

La Jornada ha finalitzat amb una eucaristia, presidida per el Bisbe Agustí Cortés i en la que han participat les persones que han assistit a l’Assemblea.

 

Presència de Càritas Parroquial Sant Joan Despí a l’event

Visualizar el Video: Qué Cáritas queremos para el futuro?
Ponència a càrrec de Jesús Pérez Mayo, Director de Cáritas diocesana Mérida-Badajoz